Obsah

Záložky

20.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1108/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Detail

17.07.2018

Zdvíhacie zariadenia pre imobilné osoby 1

Zdvíhacie zariadenia pre imobilné osoby

Občianske združenie INAK OBDARENÍ

Detail

22.06.2018

Čerpanie dovolenky administratívnej pracovníčky

Čerpanie dovolenky administratívnej pracovníčky

Oznamujeme občanom obce Čerenčany, že v dňoch od 1.8.2018 do 15.8.2018 si bude administratívna pracovníčka OÚ čerpať dovolenku. Svoje záležitosti si môžete vybaviť do 12.00 hod. prípadne v inom čase po dohode so starostkou za pochopenie ďakujeme. Mgr. Zuzana Študencová

Detail

05.06.2018

Obec Čerenčany

Obec Čerenčany

Vytvorili sme pre Vás fotoknihu obce Čerenčany.

Detail

04.06.2018

Výluka vlakov

Výluka vlakov

Výluka vlakov medzi Rimavskou Baňou a Rim. Sobotou.

Detail

01.06.2018

DETOX - zber nebezpečného odpadu

DETOX - zber nebezpečného odpadu dňa 4. 6. 2018 pri Požiarnej zbrojnici v Čerenčanoch

Detail

29.05.2018

Bojnice

Výlet do Bojníc: ZOO Bojnice a kúpalisko Čajka

Výlet do Bojníc: ZOO Bojnice a kúpalisko Čajka

Detail

10.05.2018

Dôležité upozornenie ! 1

Dôležité upozornenie !

Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota oznamuje, že od 14. mája 2018 (od pondelka) až do 31. októbra 2018 bude vývoz komunálneho odpadu v našej obci Čerenčany už po 6. hodine rannej! Z tohto dôvodu Vás preto žiadame, aby ste si svoje nádoby vykladali včas, predídete tak zbytočným problémom a nedorozumeniam. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

04.05.2018

Informácie pre občanov obce Čerenčany

Informácie pre občanov obce Čerenčany

Detail

02.05.2018

Vatra oslobodenia 2018

Vatra oslobodenia 2018

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na slávnostné zapálenie Vatry oslobodenia v našej obci Čerenčany. Dňa 7. mája 2018 v pondelok so začiatkom o 19,00 hod. na futbalovom ihrisku. Sprievodnou akciou bude oslava Dňa matiek, guľáš a občerstvenie sú zabezpečené. Tešíme sa na vašu účasť.

Detail

17.04.2018

Deň Zeme 2018

Deň Zeme 2018

Obec Čerenčany a Mikroregión Rimava a Rimavica pozýva všetkých dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie a čistota v našej obci Čerenčany na spoločnú akciu DEŇ ZEME dňa 21.4.2018. - zraz dobrovoľníkov od 8.00 do 8.30 hod. pred Obecným úradom v Čerenčanoch (pracovné náradie a rukavice si prineste so sebou) - odchod autobusom do Kocihy na guľáš o 11.20 hod. spred Obecného úradu v Čerenčanoch - dovoz z Kocihy do Čerenčian je zabezpečený autobusom. Do akcie sa môžete zapojiť aj individuálne - vyčistením verejných priestranstiev: pred a za rodinnými domami, hrádzu pri Rimave, járky a okraje ciest. Vrecia na nazbieraný odpad si môžete vyzdvihnúť na OÚ. Plné vrecia je potrebné priniesť do dvora OÚ (sobota/nedeľa). Odvoz odpadu je zabezpečený na pondelok 23.4.2018. Po tomto termíne vrecia nenoste. Tešíme sa na Vašu účasť.

Detail

17.04.2018

Výluka vlakov 1

Výluka vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa v dňoch 17. a 18. apríla 2018 (utorok a streda) budú osobné vlaky v čase od 8,20 hod do 12,00 hod. nahradené autobusmi. Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

28.03.2018

Zmena vývozu komunálneho odpadu cez Veľkonočné sviatky 1

Zmena vývozu komunálneho odpadu cez Veľkonočné sviatky

Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota oznamuje obyvateľom našej obce, že z dôvodu Veľkonočných sviatkov sa zber komunálneho odpadu, ktorý bol naplánovaný na 2. apríla 2018 (pondelok) prekladá na 5. apríla 2018 (štvrtok). Ďakujeme za pochopenie.

Detail

26.03.2018

Podpísanie Zmluvy o dielo č. 18Sml00001 1

Podpísanie Zmluvy o dielo č. 18Sml00001

Obec Čerenčany dňa 26.3.2018 uzavrela Zmluvu o dielo č. 18Sml00001 s firmou DUG school security s.r.o., kde predmetom zmluvy je obecný kamerový systém, ktorý pozostáva z dodania, umiestnenia, montáže kamier, implementácie, komfigurácie kamerového systému. Montážou nového kamerového systému s 13 kamerami sa zvýši bezpečnosť obyvateľov a ochrana ich majetku v obci Čerenčany.

Detail

22.03.2018

Výrub topoľov R III/2772 Čerenčany spojka

Výrub topoľov R III/2772 Čerenčany spojka

Topole určené k výrubu sa nachádzajú v katastrálnom území Veľké Teriakovce na ceste R III/2772 Čerenčany spojka ako jediná prístupová cesta do obce Čerenčany . Pri búrkach alebo veternom počasí dochádza pravidelne k padaniu konárov na uvedenom úseku cesty. Tento stav môže spôsobiť zranenie účastníkov cestnej premávky a taktiež materiálne škody na ceste. Po mnohých žiadostiach a sťažnostiach obyvateľov našej obce, sme sa rozhodli uvedenú situáciu zvážiť a požiadať o stanovisko Okresný úrad Rimavskú Sobotu - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorí uvedený úsek spravujú. Vážení občania, oznamujeme Vám, že do 31.3.2018 sa uskutoční výrub, prípadne orezanie topoľov rastúcich v tesnej blízkosti R III/2772 Čerenčany spojka. Povolenie vydal Okresný úrad Rimavská Sobota odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií do 31.3.2018. Výrub vykoná: BB RSC, a.s. resp. ich zmluvný dodávateľ. Počet stromov na výrub - 9 ks. Aj touto cestou, Vás chceme požiadať o zvýšenú opatrnosť na uvedenej ceste.

Detail

15.03.2018

kamerový systém

Rekonštrukcia kamerového systému v obci Čerenčany a ČOV Čerenčany

Vážení občania, v obci Čerenčany sa uskutoční rekonštrukcia kamerového systému. Rekonštrukcia kamerového systému v obci a na ČOV Čerenčany bude ukončená do 30.6.2018. Veríme, že rekonštrukcia kamerového systému zvýši bezpečnosť obyvateľov našej obce.

Detail

05.03.2018

Samuel Kollár Čerenčany

Samuel Kollár Čerenčany

Dejiny a opis obce, uverejnené v Solenniách Učenej spoločnosti Malohontskej v čísle 15 z roku 1823. Z latinského originálu preložil Gustav Frák 2004.

Detail

02.03.2018

Pridelenie dotácie 30 000,00€ na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 1

Pridelenie dotácie 30 000,00€ na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice

Obec Čerenčany požiadala 28.8.2017 Prezídium Hasičského a záchranného zboru o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dotáciu 30 000,00€ na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci Čerenčany. Prezídium Hasičského a záchranného zboru rozhodlo 22.1.2018 o pridelení dotácie vo výške 30 000,00 Eur. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice sa uskutoční v priebehu roka 2018.

Detail

28.02.2018

HISTÓRIA OBCE ČERENČANY 1

HISTÓRIA OBCE ČERENČANY

Pomôžte nám odkryť históriu Čerenčian. Hľadáme dobové fotky, videá, obrazy, knihy a články. Snažíme sa čo najviac zachovať históriu aj pre ďalšie generácie.

Detail

28.02.2018

2 % z dane pre Občianske združenie Čerienka 1

2 % z dane pre Občianske združenie Čerienka

Vašimi 2% pomôžete podporiť kultúrne, športové podujatia konané v obci Čerenčany a Spevácky súbor Čerenčianka. Aj tohto roku môže každý, kto platí dane, odviesť z nich 2% občianskemu združeniu, nadácii, neziskovej či dokonca náboženskej organizácii. Tieto peniaze slúžia na podporu vzdelávania, kultúry, zdravia či sociálnych služieb. Jedným z prijímateľov 2% je aj Občianske združenie Čerienka, ktoré pôsobí v našej obci Čerenčany. Ďakujeme

Detail

27.02.2018

prerušenie distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Čerenčany

Vážení občania, oznamujeme Vám prerušenie distribúcie elektriny v našej obci v dňoch: 6.3.2018 od 07:35 do 17:10 hod. 7.3.2018 od 07:35 do 17:10 hod. 8.3.2018 od 07:30 do 17:30 hod., podľa poľa priloženého zoznamu.

Detail

27.02.2018

Pracovné stretnutie poslancov a starostky  1

Pracovné stretnutie poslancov a starostky

Dňa 26. 2. 2018 o 17.00 hod.sa uskutočnilo pracovné stretnutie, kde hlavným bodom programu bolo vydanie súhlasného/nesúhlasného stanoviska k žiadosti o regionálny príspevok pre úhradu výdavkov 30 000,00 € spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu cyklotrasy Rimavská zelená cesta. Vybrané obce Mikroregiónu Rimava a Rimavica: Čerenčany, Veľké Teriakovce, Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik, Hrachovo s dobou realizácie máj 2018 - december 2019. Všetci poslanci súhlasili s vydaním súhlasného stanoviska k podanej žiadosti ŽoRP.

Detail

29.01.2018

Očkovanie psov a mačiek

Očkovanie psov a mačiek

Obvodný veterinárny lekár MVDr. Július Albíni, mobil: 0907 991 761 oznamuje majiteľom psov a mačiek, že dňa 3. 2. 2018, t.j. v sobotu bude v obci Čerenčany vykonávať povinné ochranné očkovanie psov a mačiek proti besnote a iné. Očkovať sa bude v čase od: 10:00 – do 12:00 hodiny pri Obecnom úrade v Čerenčanoch, potom podľa dohody s veterinárom aj doma. Očkovať sa budú zvieratá staršie ako 3 mesiace. Cena za jedno očkovanie je 4,00 eur. Je potrebné so sebou priniesť očkovací preukaz zvieraťa!

Detail

29.01.2018

OZNAM - Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2018 1

OZNAM - Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2018

OZNAM Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2018 Obecný úrad v Čerenčanoch oznamuje občanom, že na základe poverenia starostky obce s účinnosťou od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018, budú 2 kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Čerenčany, vykonávať na území obce Čerenčany preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností. Kontroly sa vykonávajú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností.

Detail

19.01.2018

Ladislav Bárdi - Moje svety

Ladislav Bárdi - Moje svety

Pán Ladislav Bárdi bol čestným občanom obce Čerenčany. Čestné občianstvo mu bolo udelené pri príležitosti 675. výročia prvej písomnej zmienky o obci Čerenčany za šírenie dobrého mena obce a šírenie slovenčiny v zámorí. Narodil sa 27.4.1923 v obci Čerenčany. "Ďaleko vzdialený, hoc som aj z domu preč, lež slovenské srdce mám, slovenská moja reč. Zo všetkých tých rečí mi najkrajšie ňou si utužujem budúce nádeje." (citát zo zverejnenej knihy Moje svety, báseň Vianočný pozdrav rodákom. Zomrel 9.11.2017 vo veku 94 rokov v Portsmouth štáte Virginia. Jeho rukopis a zásluhy za šírenie dobrého mena obce a šírenie slovenčiny v zámorí sú nezabudnuteľné a občania Čerenčian si ich veľmi vážia. Česť Jeho pamiatke!

Detail

15.01.2018

Ján Kanka

Ján Kanka - Skúsenosti z kultúrno-osvetovej práce v Čerenčanoch.

Ján Kanka narodil sa 25.12.1923 vo Zvolene. Kde vychodil 5 tr. ľudových, 4 tr. meštianskej školy a v Banskej Bystrici 4. roč. učiteľského ústavu, kde aj v roku 1943 maturoval. Po maturite zavítal dňa 9.10.1943 do vtedy pohraničnej, malej dedinky Čerenčany, kde bol dekrétom ustanovený za výpomocného učiteľa a zároveň začal prevádzať i funkciu kántora miestneho ev.a.v. cirkevného zboru. V Čerenčanoch sa zoznámil i so sl. Irenou Zimermanovou, s ktorou vstúpil do stavu manželského 29.8.1946. Vojenskú prezenčnú službu konal vo Zvolene, Košiciach,Bratislave, Rimavskej Sobote a v Čechách na Šumave. Po jej ukončení sa vrátil opäť do Čerenčian ako učiteľ. V obci sa stal kronikárom.

Detail

11.01.2018

Plán zberu TKO a SZ v obci Čerenčany rok 2018 1

Upozornenie - Zmena vývozného dňa TKO zo stredy na pondelok

Upozorňujeme občanov našej obce, že sa mení vývozný deň TKO zo stredy na pondelok. Uvedená zmena je zaznamenaná v Pláne zberu TKO a SZ v obci Čerenčany 2018.

Detail

09.01.2018

Samuel Kollár

Samuel Kollár - Čerenčany

Dejiny a opis obce, uverejnený v Solenniach Učenej spoločnosti Malohontskej v čísle 15, roku 1823 . Z latinčiny preložil Gustáv Frák.

Detail

28.12.2017

Silvester 2017

Silvester 2017

Vážení občania, pozývame Vás privítať Nový rok 2018 spoločne na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch dňa 31.12.2017 od 23.30 hod. Tešíme sa na Vás.

Detail

03.08.2018

Ozvučenie sály Kultúrneho domu

Ozvučenie sály Kultúrneho domu

Ozvučenie sály Kultúrneho domu

Detail

25.05.2018

29. snem Združenia miest a obcí Slovenska

29. snem Združenia miest a obcí Slovenska

23.- 24. mája 2018 sa konal 29. snem Združenia miest a obcí Slovenska v Kongresovom centre Incheba Bratislava. Predseda ZMOSu predniesol spávu o činnosti zduženia, vystúpili predseda Komory miest a predseda Komory obcí. Rokovania sa zúčastnili aj najvyšší ústavní činitelia zo Slovenska aj zo zahraničia.

Detail

19.05.2018

Moje Čerenčany v roku 1955

Moje Čerenčany v roku 1955

Maliar PaedDr. Miroslav Bárdi daroval do našej obce svoje výtvarné autorské dielo: obraz: Moje Čerenčany v roku 1955. Svoju mladosť prežil v Čerenčanoch a obraz zachytáva jeho spomienky na obec. V zime som manželov Bárdiovcov navštívila v obci Malachov, kde mi tento obraz ešte pred dokončením ukázali priamo v ich ateliéri. Vďaka jeho manželke PhDr. Marianne Bárdiovej sa zachovalo pár diel Samuela Kollára, ktoré sú umiestnené v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, kde pôsobila ako riaditeľka. Ja som toto múzeum navštívila a dohodla som sa na spolupráci s terajším vedením. V mene obce sa chcem aj touto formou poďakovať obom manželom Bárdiovcom z Malachova, pre ktorých je zachovanie histórie našej obce Čerenčany dôležité.

Detail

16.05.2018

Spevácka skupina Čerenčianka v Rimavskej Sobote

Spevácka skupina Čerenčianka v Rimavskej Sobote

Z príležitosti osláv Dňa matiek primátor mesta Rimavská Sobota a predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska udelili pamätné plakety za aktívnu prácu pre spoločnosť pri výchove detí a starostlivosť o rodinu členkám našej speváckej skupiny Čerenčianka. V mene speváčok a obce Čerenčany ďakujeme pán primátor Jozef Simko za uznanie

Detail

10.05.2018

Brigáda na železničnej stanici v obci Čerenčany

Brigáda na železničnej stanici v obci Čerenčany

Sviatočný deň sme oslávili na brigáde. Najväčšia zásluha a veľké poďakovanie patrí firme ATB Slovakia jej zamestnancom a hlavne majiteľovi Tiborovi Bartókovi. Do Čerenčian priviezol techniku, zamestnancov, materiál a chuť pracovať. Odmena pre deti bol nafukovací hrad od firmy RS NET s.r.o., ktorá zafinancovala aj dve lavičky. Ďakujeme aj za pomoc deťom z RDD Čerenčany. Veľká vďaka dobrovoľníkom, ktorí obetovali svoj čas na skrášlenie našej obce. O občerstvenie a kapustnicu, ktorú navaril pán Obrtanec sa postaralo OZ Čerienka. Obec zabezpečila elektrinu a vodu. V brigáde budeme ešte pokračovať.

Detail

08.05.2018

Vatra oslobodenia 2018

Vatra oslobodenia 2018

V Čerenčanoch sa rozhorela vatra oslobodenia 7.5.2018. Pri tejto príležitosti a pri príležitosti Dňa matiek sa prihovorila občanom starostka obce a spevácka skupina Čerenčianka spríjemnila chvíle svojimi piesňami. Skôr ako sa rozhorela vatra oslobodenia, boli všetky prítomné mamičky obdarované ružičkami. Chceme sa poďakovať za poskytnuté drevo pánovi Balogovi, za postavenie vatry , za pokosenie, za navarenie dvoch druhov guľáša, za servírovanie guľáša, našim speváčkam, za hudbu, za šenk, za príjemnú atmosféru, ktorú vytvorili všetci zúčastnení.

Detail

04.05.2018

Pracovné stretnutie na Muránskom hrade

Pracovné stretnutie na Muránskom hrade

Pracovné stretnutie s kolegami spojené s túrou na Muránsky hrad. Krásne počasie a nádherná príroda.

Detail

25.04.2018

Materská škôlka v Čerenčanoch

Materská škôlka v Čerenčanoch

Materská škôlka v Čerenčanoch

Detail

21.04.2018

Deň Zeme 2018

Deň Zeme 2018

Aj tento rok sme priložili ruku k dielu a vyčistili sme si naše Čerenčany :) vďaka spoločnej akcii nášho Mikroregiónu Rimava a Rimavica

Detail

19.02.2018

Život v obci Čerenčany

Život v obci Čerenčany

Fotografie zachytávajú život občanov z obce Čerenčany, aj jej obyvateľov.

Detail

19.02.2018

Dobrovoľní hasiči v Čerenčanoch

Dobrovoľní hasiči v Čerenčanoch

Organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany existuje od roku 1933. DHZ mal vtedy 21 členov.

Detail

19.02.2018

Divadlo v Čerenčanoch

Divadlo v Čerenčanoch

Divadlo v Čerenčanoch.

Detail

19.02.2018

Základná škola v Čerenčanoch

Základná škola v Čerenčanoch

Základná škola v Čerenčanoch.

Detail

19.02.2018

OBEC ČERENČANY

OBEC ČERENČANY

Historické fotografie zachytávajú obraz dediny Čerenčany.

Detail

08.12.2017

Mikuláš 2017 v Čerenčanoch

Mikuláš 2017 v Čerenčanoch

Dňa 6.12.2017 o 18.00 hod. prišiel do našej obce Čerenčany Mikuláš, Čert a Anjel. Obdaroval sladkým balíčkom všetky deti a zaželal im do budúceho roka veľa úspechov v škole a poslušnosti.

Detail

08.11.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 sa konali v sobotu 4.11.2017. V obci Čerenčany občania volili predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva BBSK. Štatistika volebnej účasti - celkový počet voličov 476 - počet zúčastnených voličov 219 - účasť v % 46,01 %

Detail

25.10.2017

Nové osvetlenie na cintoríne v Čerenčanoch

Nové osvetlenie na cintoríne v Čerenčanoch

V cintoríne obce Čerenčany sme umiestnili nové osvetlenie popri vstupnej ceste.

Detail

20.10.2017

ZMOGaM 2017

ZMOGaM 2017

V dňoch 16. - 17. októbra 2017 sa uskutočnilo zasadnutie rozšírenej Rady ZMOGaM na Táloch.

Detail

20.10.2017

VÝSTAVA DROBNÝCH ZVIERAT

VÝSTAVA DROBNÝCH ZVIERAT

Slovenský zväz chovateľov ZO Čerenčany OV Rimavská Sobota usporiadali XXI. OBLASTNÚ A XXXII. MIESTNU VÝSTAVU DROBNĆH ZVIERAT na počesť 40. výročia založenia ZO SZCH Čerenčany. Výstava sa konala dňa 14. a 15. 10. 2017.

Detail

11.10.2017

Čerenčany na jeseň

Čerenčany na jeseň

Čerenčany na jeseň

Detail