Obsah

Záložky

18.10.2018

Oprava železničného priecestia v obci Čerenčany 1

Výluka vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa dňa 22. októbra 2018 (v pondelok) budú osobné vlaky v čase od 7,00 hod do 14,20 hod. nahradené autobusmi. Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávka autobusu v obci.

Detail

15.10.2018

Brigáda

Brigáda na železničnej stanici sa preklada

Novy termin brigady bude vcas oznameny.

Detail

11.10.2018

cintorín

Kosenie cintorína

Oznamujeme občanom, že v dňoch 10. a 11. októbra 2018, bolo realizované kosenie a údržba obecného cintorína. Preto žiadame občanov, ktorí to považujú za potrebné, aby si hroby dočistili pred neúmyselným znečistením. Ďakujeme za porozumenie.

Detail

10.10.2018

DETOX - zber nebezpečného odpadu

DETOX - zber nebezpečného odpadu dňa 15.10.2018 pri Požiarnej zbrojnici v Čerenčanoch

Detail

12.09.2018

85. výročie Dobrovoľného hasičského zboru v obci Čerenčany

územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Rimavská Sobota udelila Pozdravné listy: obci Čerenčany, Pavlovi Kučerákovi, Tomášovi Sojkovi, Michalovi Gálovi, Vladimírovi Petríkovi, Radke Kučerákovej, Zuzane Szentésiovej,Martine Ďurčíkovej. Ďalej udelila medaily za zásluhy: Jaroslave Molnárovej a Jane Kučerákovej. Obec Čerenčany pri tejto príležitosti vyhotovila pamätné plakety pre ocenených hasičov a pozvaných hostí z Územnej organizácie DPO SR RS. Všetkým dobrovoľným hašičom z našej obce vyslovujeme veľké poďakovanie za ich služby.

Detail

11.09.2018

Hlavná cena Modrá 79 A

Žrebovanie tomboly

Vážení návštevníci Dňa obce Čerenčany 8.9.2018. Pre nepriazeň počasia sa nekonalo žrebovanie tomboly. Z uvedeného dôvodu sme tombolu vyžrebovali po akcii a vyžrebované lístky s cenami Vám prezentujeme touto formou. Ak ste si našli vyžrebované číslo, môžete si prísť cenu vyzdvihnúť na Obecný úrad v Čerenčanoch v pracovnom čase od 8.00 do 15.00 do 30.9.2018. Ďakujeme

Detail

10.09.2018

Komunálne voľby 2018

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Detail

30.08.2018

Posledná rozlúčka  1

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Kušpálom bude vo štvrtok 30.8.2018 o 14:30 v Dome smútku Čerenčany.

Detail

28.08.2018

Komunálne voľby 2018

Vymenovanie zapisovateľky MVK

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Čerenčany vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Detail

28.08.2018

Komunálne voľby 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK

Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Čerenčany

Detail

22.08.2018

Deň obce Čerenčany 1

Deň obce Čerenčany

Vážení občania, pozývame Vás dňa 8.9.2018 na Deň obce Čerenčany, ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch. Hlavný program: 10:00 Zahájenie športových súťaží 10:30 Začiatok súťaže 3. ročník Čerenčiansky kotlík 2018 14:30 Slávnostné privítanie starostkou obce Čerenčany - Udelenie ocenení členom DHZ pri príležitosti 85. výročia DHZ Čerenčany - Vystúpenie miestnych súborov DFS Hájiček a Hájik, spevácka skupina Čerenčianka, ľudoví rozprávači z Plachtiniec - Vyhodnotenie súťaží - Tombola Sprievodný program: Nafukovací hrad, maľovanie na tvár, ochutnávka kotlíkových špecialít, občerstvenie,lángoše, večerná zábava a iné. Prihláste sa do súťaže Čerenčiansky kotlík info. 0907 857 861

Detail

17.08.2018

Komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č.199/26/2018 zo dňa 14.8.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.

Detail

17.08.2018

Komunálne voľby 2018

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch podľa § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 200/26/2018 zo dňa 14. 8. 2018 určilo výkon funkcie starostu obce Čerenčany pre nové volebné obdobie r. 2018 - 2022 v rozsahu 0,8.

Detail

17.08.2018

Komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu obyvateľov

Obec Čerenčany podľa § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č. 18O/2O14 Z.z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že ku dňu vyhlásenia volieb (resp. ku dňu zverejnenia oznámenia), do orgánov samosprávy v Obci Čerenčany je 554 obyvateľov.

Detail

20.07.2018

Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1108/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Detail

17.07.2018

Zdvíhacie zariadenia pre imobilné osoby 1

Zdvíhacie zariadenia pre imobilné osoby

Občianske združenie INAK OBDARENÍ

Detail

22.06.2018

Čerpanie dovolenky administratívnej pracovníčky

Čerpanie dovolenky administratívnej pracovníčky

Oznamujeme občanom obce Čerenčany, že v dňoch od 1.8.2018 do 15.8.2018 si bude administratívna pracovníčka OÚ čerpať dovolenku. Svoje záležitosti si môžete vybaviť do 12.00 hod. prípadne v inom čase po dohode so starostkou za pochopenie ďakujeme. Mgr. Zuzana Študencová

Detail

05.06.2018

Obec Čerenčany

Obec Čerenčany

Vytvorili sme pre Vás fotoknihu obce Čerenčany.

Detail

04.06.2018

Výluka vlakov

Výluka vlakov

Výluka vlakov medzi Rimavskou Baňou a Rim. Sobotou.

Detail

01.06.2018

DETOX - zber nebezpečného odpadu

DETOX - zber nebezpečného odpadu dňa 4. 6. 2018 pri Požiarnej zbrojnici v Čerenčanoch

Detail

29.05.2018

Bojnice

Výlet do Bojníc: ZOO Bojnice a kúpalisko Čajka

Výlet do Bojníc: ZOO Bojnice a kúpalisko Čajka

Detail

10.05.2018

Dôležité upozornenie ! 1

Dôležité upozornenie !

Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota oznamuje, že od 14. mája 2018 (od pondelka) až do 31. októbra 2018 bude vývoz komunálneho odpadu v našej obci Čerenčany už po 6. hodine rannej! Z tohto dôvodu Vás preto žiadame, aby ste si svoje nádoby vykladali včas, predídete tak zbytočným problémom a nedorozumeniam. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

04.05.2018

Informácie pre občanov obce Čerenčany

Informácie pre občanov obce Čerenčany

Detail

02.05.2018

Vatra oslobodenia 2018

Vatra oslobodenia 2018

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na slávnostné zapálenie Vatry oslobodenia v našej obci Čerenčany. Dňa 7. mája 2018 v pondelok so začiatkom o 19,00 hod. na futbalovom ihrisku. Sprievodnou akciou bude oslava Dňa matiek, guľáš a občerstvenie sú zabezpečené. Tešíme sa na vašu účasť.

Detail

17.04.2018

Deň Zeme 2018

Deň Zeme 2018

Obec Čerenčany a Mikroregión Rimava a Rimavica pozýva všetkých dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie a čistota v našej obci Čerenčany na spoločnú akciu DEŇ ZEME dňa 21.4.2018. - zraz dobrovoľníkov od 8.00 do 8.30 hod. pred Obecným úradom v Čerenčanoch (pracovné náradie a rukavice si prineste so sebou) - odchod autobusom do Kocihy na guľáš o 11.20 hod. spred Obecného úradu v Čerenčanoch - dovoz z Kocihy do Čerenčian je zabezpečený autobusom. Do akcie sa môžete zapojiť aj individuálne - vyčistením verejných priestranstiev: pred a za rodinnými domami, hrádzu pri Rimave, járky a okraje ciest. Vrecia na nazbieraný odpad si môžete vyzdvihnúť na OÚ. Plné vrecia je potrebné priniesť do dvora OÚ (sobota/nedeľa). Odvoz odpadu je zabezpečený na pondelok 23.4.2018. Po tomto termíne vrecia nenoste. Tešíme sa na Vašu účasť.

Detail

17.04.2018

Výluka vlakov 1

Výluka vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa v dňoch 17. a 18. apríla 2018 (utorok a streda) budú osobné vlaky v čase od 8,20 hod do 12,00 hod. nahradené autobusmi. Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

28.03.2018

Zmena vývozu komunálneho odpadu cez Veľkonočné sviatky 1

Zmena vývozu komunálneho odpadu cez Veľkonočné sviatky

Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota oznamuje obyvateľom našej obce, že z dôvodu Veľkonočných sviatkov sa zber komunálneho odpadu, ktorý bol naplánovaný na 2. apríla 2018 (pondelok) prekladá na 5. apríla 2018 (štvrtok). Ďakujeme za pochopenie.

Detail

26.03.2018

Podpísanie Zmluvy o dielo č. 18Sml00001 1

Podpísanie Zmluvy o dielo č. 18Sml00001

Obec Čerenčany dňa 26.3.2018 uzavrela Zmluvu o dielo č. 18Sml00001 s firmou DUG school security s.r.o., kde predmetom zmluvy je obecný kamerový systém, ktorý pozostáva z dodania, umiestnenia, montáže kamier, implementácie, komfigurácie kamerového systému. Montážou nového kamerového systému s 13 kamerami sa zvýši bezpečnosť obyvateľov a ochrana ich majetku v obci Čerenčany.

Detail

22.03.2018

Výrub topoľov R III/2772 Čerenčany spojka

Výrub topoľov R III/2772 Čerenčany spojka

Topole určené k výrubu sa nachádzajú v katastrálnom území Veľké Teriakovce na ceste R III/2772 Čerenčany spojka ako jediná prístupová cesta do obce Čerenčany . Pri búrkach alebo veternom počasí dochádza pravidelne k padaniu konárov na uvedenom úseku cesty. Tento stav môže spôsobiť zranenie účastníkov cestnej premávky a taktiež materiálne škody na ceste. Po mnohých žiadostiach a sťažnostiach obyvateľov našej obce, sme sa rozhodli uvedenú situáciu zvážiť a požiadať o stanovisko Okresný úrad Rimavskú Sobotu - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorí uvedený úsek spravujú. Vážení občania, oznamujeme Vám, že do 31.3.2018 sa uskutoční výrub, prípadne orezanie topoľov rastúcich v tesnej blízkosti R III/2772 Čerenčany spojka. Povolenie vydal Okresný úrad Rimavská Sobota odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií do 31.3.2018. Výrub vykoná: BB RSC, a.s. resp. ich zmluvný dodávateľ. Počet stromov na výrub - 9 ks. Aj touto cestou, Vás chceme požiadať o zvýšenú opatrnosť na uvedenej ceste.

Detail

25.09.2018

Čerpacia kanalizačná stanice na ul. Novej

Čerpacia kanalizačná stanice na ul. Novej

Bola vybudovaná nová kanalizačná stanica pre odkanalizovanie ulice M.Krna. V šachte sa nachádzajú dva kalové čerpadlá. Kanalizačná šachta sa nachádza na ulici Nová.

Detail

13.09.2018

Čerenčianka na Hrachove

Čerenčianka na Hrachove

Pri príležitosti konania Dní obce Hrachovo 1.9.2018 boli pozvané naše speváčky zo speváckej skupiny Čerenčianka,aby spríjemnili svojim spevom chvíle prítomným návštevníkov a obyvateľom obce. Ďakujeme za pozvanie.

Detail

26.08.2018

Čerenčianka v Bottove

Čerenčianka v Bottove

Starostka obce Bottovo pozvala našu spevácku skupinu Čerenčianka dňa 25.8.2018 na ich dožinky v obci. Ďakujeme za pozvanie a veríme, že náš spev spríjemnil popoludnie všetkým návštevníkom.

Detail

26.08.2018

Čerenčianka v Rimavskom Brezove

Čerenčianka v Rimavskom Brezove

Starosta obce Rimavské Brezovo pozval našu spevácku skupinu Čerenčianka pri príležitosti Dňa obce. Ďakujeme za pozvanie.

Detail

03.08.2018

Ozvučenie sály Kultúrneho domu

Ozvučenie sály Kultúrneho domu

Ozvučenie sály Kultúrneho domu

Detail

25.05.2018

29. snem Združenia miest a obcí Slovenska

29. snem Združenia miest a obcí Slovenska

23.- 24. mája 2018 sa konal 29. snem Združenia miest a obcí Slovenska v Kongresovom centre Incheba Bratislava. Predseda ZMOSu predniesol spávu o činnosti zduženia, vystúpili predseda Komory miest a predseda Komory obcí. Rokovania sa zúčastnili aj najvyšší ústavní činitelia zo Slovenska aj zo zahraničia.

Detail

19.05.2018

Moje Čerenčany v roku 1955

Moje Čerenčany v roku 1955

Maliar PaedDr. Miroslav Bárdi daroval do našej obce svoje výtvarné autorské dielo: obraz: Moje Čerenčany v roku 1955. Svoju mladosť prežil v Čerenčanoch a obraz zachytáva jeho spomienky na obec. V zime som manželov Bárdiovcov navštívila v obci Malachov, kde mi tento obraz ešte pred dokončením ukázali priamo v ich ateliéri. Vďaka jeho manželke PhDr. Marianne Bárdiovej sa zachovalo pár diel Samuela Kollára, ktoré sú umiestnené v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, kde pôsobila ako riaditeľka. Ja som toto múzeum navštívila a dohodla som sa na spolupráci s terajším vedením. V mene obce sa chcem aj touto formou poďakovať obom manželom Bárdiovcom z Malachova, pre ktorých je zachovanie histórie našej obce Čerenčany dôležité.

Detail

16.05.2018

Spevácka skupina Čerenčianka v Rimavskej Sobote

Spevácka skupina Čerenčianka v Rimavskej Sobote

Z príležitosti osláv Dňa matiek primátor mesta Rimavská Sobota a predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska udelili pamätné plakety za aktívnu prácu pre spoločnosť pri výchove detí a starostlivosť o rodinu členkám našej speváckej skupiny Čerenčianka. V mene speváčok a obce Čerenčany ďakujeme pán primátor Jozef Simko za uznanie

Detail

10.05.2018

Brigáda na železničnej stanici v obci Čerenčany

Brigáda na železničnej stanici v obci Čerenčany

Sviatočný deň sme oslávili na brigáde. Najväčšia zásluha a veľké poďakovanie patrí firme ATB Slovakia jej zamestnancom a hlavne majiteľovi Tiborovi Bartókovi. Do Čerenčian priviezol techniku, zamestnancov, materiál a chuť pracovať. Odmena pre deti bol nafukovací hrad od firmy RS NET s.r.o., ktorá zafinancovala aj dve lavičky. Ďakujeme aj za pomoc deťom z RDD Čerenčany. Veľká vďaka dobrovoľníkom, ktorí obetovali svoj čas na skrášlenie našej obce. O občerstvenie a kapustnicu, ktorú navaril pán Obrtanec sa postaralo OZ Čerienka. Obec zabezpečila elektrinu a vodu. V brigáde budeme ešte pokračovať.

Detail

08.05.2018

Vatra oslobodenia 2018

Vatra oslobodenia 2018

V Čerenčanoch sa rozhorela vatra oslobodenia 7.5.2018. Pri tejto príležitosti a pri príležitosti Dňa matiek sa prihovorila občanom starostka obce a spevácka skupina Čerenčianka spríjemnila chvíle svojimi piesňami. Skôr ako sa rozhorela vatra oslobodenia, boli všetky prítomné mamičky obdarované ružičkami. Chceme sa poďakovať za poskytnuté drevo pánovi Balogovi, za postavenie vatry , za pokosenie, za navarenie dvoch druhov guľáša, za servírovanie guľáša, našim speváčkam, za hudbu, za šenk, za príjemnú atmosféru, ktorú vytvorili všetci zúčastnení.

Detail

04.05.2018

Pracovné stretnutie na Muránskom hrade

Pracovné stretnutie na Muránskom hrade

Pracovné stretnutie s kolegami spojené s túrou na Muránsky hrad. Krásne počasie a nádherná príroda.

Detail

25.04.2018

Materská škôlka v Čerenčanoch

Materská škôlka v Čerenčanoch

Materská škôlka v Čerenčanoch

Detail

21.04.2018

Deň Zeme 2018

Deň Zeme 2018

Aj tento rok sme priložili ruku k dielu a vyčistili sme si naše Čerenčany :) vďaka spoločnej akcii nášho Mikroregiónu Rimava a Rimavica

Detail

19.02.2018

Život v obci Čerenčany

Život v obci Čerenčany

Fotografie zachytávajú život občanov z obce Čerenčany, aj jej obyvateľov.

Detail

19.02.2018

Dobrovoľní hasiči v Čerenčanoch

Dobrovoľní hasiči v Čerenčanoch

Organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany existuje od roku 1933. DHZ mal vtedy 21 členov.

Detail

19.02.2018

Divadlo v Čerenčanoch

Divadlo v Čerenčanoch

Divadlo v Čerenčanoch.

Detail

19.02.2018

Základná škola v Čerenčanoch

Základná škola v Čerenčanoch

Základná škola v Čerenčanoch.

Detail

19.02.2018

OBEC ČERENČANY

OBEC ČERENČANY

Historické fotografie zachytávajú obraz dediny Čerenčany.

Detail

08.12.2017

Mikuláš 2017 v Čerenčanoch

Mikuláš 2017 v Čerenčanoch

Dňa 6.12.2017 o 18.00 hod. prišiel do našej obce Čerenčany Mikuláš, Čert a Anjel. Obdaroval sladkým balíčkom všetky deti a zaželal im do budúceho roka veľa úspechov v škole a poslušnosti.

Detail

08.11.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 sa konali v sobotu 4.11.2017. V obci Čerenčany občania volili predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva BBSK. Štatistika volebnej účasti - celkový počet voličov 476 - počet zúčastnených voličov 219 - účasť v % 46,01 %

Detail