Obsah

Obecný úrad

Kategorizácia

Územné členenie: Okres Rimavská SobotaBanskobystrický krajSlovensko

Typ celku (obce): Obec

Obvod: Rimavská Sobota

budova ou

Štatutárny zástupca

Meno:  Mgr. Zuzana Študencová

Funkcia:  starostka

Administratívna pracovníčka: Miroslava Škorňová
Hlavný kontrolór: Ing. Oľga Fabová

Poslanci OZ

Ján Drugda, Bc.

Iveta Očenášová, Mgr.

Andrej Škorňa, Ing.

Ivan Hulina

Ivan Vengrin

 

Faktografické údaje

Kód obce:  514608

IČO:  00649988

DIČ:  2021275795

Počet obyvateľov:  548 (31.12.2013)

Rozloha:  506 ha

Nadmorská výška: 214 m n.m.

Prvá písomná zmienka:  v roku 1 334