Obsah

Terasa knižnice

V mesiaci august sme začali s dokončovaním terasy knižnice OU.

Najprv sa odizolovalo priestranstvo tak aby nezatekala dažďová voda do priestorov KD a následne sa kládla dlažba. V budúcom roku plánujeme osadiť zábradlie, poprípade ešte zastrešiť terasu. Sú vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnosti knižnice.