Obec Čerenčany
ObecČerenčany

PHSR 2015-2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu RIMAVA a RIMAVICA na roky 2015 – 2022

Jeho cieľom je sformulovať predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod.

Je to koncepčný dokument, ktorého základom je vymedzenie hlavných problémov, ktoré sú pre hospodársky a sociálny rozvoj územia spoločné a zároveň vytýčenie opatrení, ktoré by mali prispieť k riešeniu týchto problémov.

PHSR je „živý“ dokument, ktorý stanovuje základné body smerovania obce a je možné ho v priebehu realizácie rozvojových aktivít obce podľa potreby aktualizovať.
PHSR schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Potrebu zabezpečenia PHSR ustanovuje zákon č. 539/2008 Z. z. o podporuje regionálneho rozvoja, v znení zákona 309/2014 Z. z., ktorý definuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako strednodobý programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života obce. Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia.

Zákon stanovuje aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného vyhodnocovania predmetného programového dokumentu. Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch).

Akčný plán je konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s rozvojom obce v jednotlivých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja, vychádza zo stratégie, je jej logickou súčasťou a realizuje sa prostredníctvom konkrétnych nosných a podporných projektov. Akčný plán je súčasťou PHSR.

Dokument   je spracovaný ako strednodobý strategický plánovací dokument pre trvalo udržateľný rozvoj územia na základe zákazky mikroregiónu Rimava a Rimavica.  Mikroregión tvorí spolu obcí, z toho 15 obcí, z toho 13 z okresu Rimavská Sobota (Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik a Zacharovce) a dve z okresu Poltár (Selce, Sušany).

Dokument tu ku stiahnutiu .pdf, 7,36 MB

Výsledky tu ku stiahnutiu .pdf, 446 kB

Transparentná obec

Obecný cintorín

Cintorín

Obecný rozhlas

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kontakt

Adresa

Obec Čerenčany
S. Kollára 33/24
979 01 Čerenčany

Spojenie

Telefón: 047 / 581 18 07
Mobi: 0907 / 857 861

Email: obec@cerencany.sk

IČO:00649988                           DIČ: 2021275795        IBAN:SK25 0200 0000 0000   1722 0392 

Rimavská Sobota a okolie z neba

Rimavská Sobota a okolie z neba

 

TKO a SZ v  obci Čerenčany

Brantner dispečing 0902 980 955 

Brantner, tel:047/563 19 36

Výkup papiera od 9.00 hod. do 10.00 hod. pred OÚ