Obec Čerenčany
ObecČerenčany

Odpad

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci

 • kalendárny rok 2018 je 34,31 %
 • kalendárny rok 2019 je 25,56 %
 • kalendárny rok 2020 je 29,76 %

Spôsob separovania odpadu v obci Čerenčany

Komunálný odpad

 • je odpad z domácností
 • VZN č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stvebné odpady
 • VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 • Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čerenčany
 • vývoz každý druhý pondelok - podľa harmonogramu 
 • frekvencia zberu komunálneho odpadu je 26 odvozov za rok
 • jeden žetón = jedna zberná nádoba s objemom 120 l, cena 0,033 €/liter
 • frekvencia  vývozu v obci je regulovaná  povinnosťou zakúpiť určené množstvo žetónov

a) 1 osoba trvalo žijúca v domácnosti = 4 žetóny (16 €)

b) 2 osoby trvalo žijúce v domácnosti = 7 žetónov (28 €)

c) 3 a viac osôb trvalo žijúcich v domácnosti = 9 žetónov (36 €)

Každý ďalší žetón je spoplatnený 4,00 €/ks

Splatnosť poplatku je do 31.03. 

Veľkoobjemný odpad, odpad z cintorína

Veľkoobjemový komunálny odpad je odpad, ktorý sa pre svoj objem nezmestí do bežných smetných nádob pri rodinných doch (rozobratý nábytok, koberce, wc misy, veľké nádoby a iné)

Kontajner je umiestnený celoročne v zbernom dvore pri Obecnom úrade, ktorý je dostupný počas úradných hodín.  

Veľkokapacitný kontajner sa nachádza v areály cintorína, ktorý je určený len pre odpad z cintorína – vývoz 2 x ročne

Drobný stavebný odpad

Je odpad, ktorý vznikne z bežných udržiavacích prác, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie napr.: zmesy betónu, tehnly, obkladačiek a dlaždíc, keramika pod.

Občania môžu drobný stavebný odpad odplatne odovzdať na obci

Kontajner je umiestnený pri Obecnom úrade  a je dostupný počas pracovnej doby

Poplatok za DSO je vo výške 0,060 €/kg

PET fľaše + polystyrén

Plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd, z rôznych nápojov, tetrapaky (obaly od mlieka a džúsov), malé kelímky, igelitové vrecia a sáčky

Polystýrén uložený v sáčkoch

Vývoz zabezpečuje firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota – vývoz 6 x ročne podľa plánu zberu

Fľaše je potrebné pre zníženie objemu postláčať, uzavrieť

Sklo

Na zber skla slúžia 1100 l kontajnery, ktoré sú rozmiestnené po obci v počte 6 ks

Vývoz skla zabezpečuje firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota – vývoz 6 x ročne podľa plánu zberu

Papier

Medzi papier zaraďujeme: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, listy, staré zošity, bloky, knihy

Výkup papiera zabezpečuje firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota – vývoz 4 x ročne podľa plánu zberu- výkup sa uskutočňuje pred Obecným úradom v Čerenčanoch  od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Papier je potrebné zviazať do balíkov

Nebezpečné odpady a elektroodpady

Oprávnená organizácia zabezpečí vývoz ekovozidlom dvakrát do roka firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota

Občania budú o podrobnostiach vývozu informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, na stránke obce Čerenčany a letákmi

Bioodpad - odpad z údržby zelene

Odpad z kosenia trávy, hrabania lístia, orezávania stromov, pozberové zvyšky ovocia a zeleniny

Vývoz vlastnými dopravnými prostriedkami na miestne kompostovisko v Čerenčanoch

Kompostovisko je otvorené od jari do jesene – utorok od 9.00 do 12.00 hod a od 14.00 do 18.00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia je kompostovisko zatvorené

Zber použitého oblečenia

Firma Humana People to People Slovakia o.z. zbiera použité oblečenie, obuv a odevy, lôžkoviny, stolnú bielizeň, tašky, kožené a kožušinové odevy a doplnky.

Kontajner na zber použitého oblečenia sa nachádza vo dvore OÚ

Pre občanov

Obecný cintorín

Cintorín

Obecný rozhlas

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kontakt

Adresa

Obec Čerenčany
S. Kollára 33/24
979 01 Čerenčany

Spojenie

Telefón: 047 / 581 18 07
Mobi: 0907 / 857 861

Email: obec@cerencany.sk

IČO:00649988                           DIČ: 2021275795        IBAN:SK25 0200 0000 0000   1722 0392 

Rimavská Sobota a okolie z neba

Rimavská Sobota a okolie z neba

 

TKO a SZ v  obci Čerenčany

Brantner dispečing 0902 980 955 

Brantner, tel:047/563 19 36

Výkup papiera od 9.00 hod. do 10.00 hod. pred OÚ