Obec Čerenčany
ObecČerenčany

Aktuality

Zobrazené 301-353 z 353
Zmena dňa vývozu TKO

Zmena dňa vývozu TKO

Dátum: 12. 12. 2018

Spoločnosť Brantner Gemer Rimavská Sobota informuje občanov našej obce Čerenčany, že pôvodne naplánovaný zber TKO (komunálneho odpadu) na deň 24.12.2018 sa prekladá na 22.12.2018 na sobotu.

Ďakujem za pochopenie.

Čarovné Vianoce

Čarovné Vianoce v Čerenčanoch

Dátum: 5. 12. 2018

Obec Čerenčany Vás pozýva na stretnutie s jubilantami v roku 2018, ktoré sa uskutoční 12.12.2018 v stredu o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch.
- vystúpenie speváckej skupiny Čerenčianka
- vystúpenie folklórneho súboru Hájik
- vianočná kapustnica
ocenenie najchutnejšieho vianočného koláča
Všetci ste srdečne vítaní.

Žiadosť o súčinnosť pri plnení veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov - chovateľov

Dátum: 4. 12. 2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rimavskej Sobote požiadala Obec Čerenčany o súčinnosť pri zabezpečení informovanosti obyvateľov - chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich s chovom týchto zvierat.
Viac informácii je v prílohe.

.

Mikuláš 2018

Dátum: 30. 11. 2018

Milé deti, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať dňa 7.12.2018 - piatok o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch.

Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce Čerenčany

Dátum: 12. 11. 2018

Vážení spoluobčania, ďakujeme všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb 2018.
Volebná účasť 59,03 % zo 476 zapísaných voličov.

Posledná rozlúčka

Dátum: 7. 11. 2018

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Lajzom bude dňa 9.11.2018 o 14,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch.

.

Informácia o výluke vlakov

Dátum: 4. 11. 2018

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 6. novembra 2018 v čase od 7:00 do 14:20 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávka autobusu v obci.

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 29. 10. 2018

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Čerpanie dovolenky 1

Čerpanie dovolenky

Dátum: 29. 10. 2018

Obecný úrad v Čerenčanoch oznamuje, že v dňoch 31.10.2018 a 2.11.2018 bude na Obecnom úrade v Čerenčanoch čerpanie dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme.

Oprava železničného priecestia v obci Čerenčany 1

Výluka vlakov

Dátum: 18. 10. 2018

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa

dňa 22. októbra 2018 (v pondelok)

budú osobné vlaky v čase od 7,00 hod do 14,20 hod. nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávka autobusu v obci.

Brigáda

Brigáda na železničnej stanici sa preklada

Dátum: 15. 10. 2018

Novy termin brigady bude vcas oznameny.

cintorín

Kosenie cintorína

Dátum: 11. 10. 2018

Oznamujeme občanom, že v dňoch 10. a 11. októbra 2018, bolo realizované kosenie a údržba obecného cintorína. Preto žiadame občanov, ktorí to považujú za potrebné, aby si hroby dočistili pred neúmyselným znečistením. Ďakujeme za porozumenie.

DETOX - zber nebezpečného odpadu

Dátum: 10. 10. 2018

DETOX - zber nebezpečného odpadu dňa 15.10.2018 pri Požiarnej zbrojnici v Čerenčanoch

85. výročie Dobrovoľného hasičského zboru v obci Čerenčany

Dátum: 12. 9. 2018

územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Rimavská Sobota udelila Pozdravné listy: obci Čerenčany, Pavlovi Kučerákovi, Tomášovi Sojkovi, Michalovi Gálovi, Vladimírovi Petríkovi, Radke Kučerákovej, Zuzane Szentésiovej,Martine Ďurčíkovej. Ďalej udelila medaily za zásluhy: Jaroslave Molnárovej a Jane Kučerákovej.
Obec Čerenčany pri tejto príležitosti vyhotovila pamätné plakety pre ocenených hasičov a pozvaných hostí z Územnej organizácie DPO SR RS. Všetkým dobrovoľným hašičom z našej obce vyslovujeme veľké poďakovanie za ich služby.

Hlavná cena Modrá 79 A

Žrebovanie tomboly

Dátum: 11. 9. 2018

Vážení návštevníci Dňa obce Čerenčany 8.9.2018. Pre nepriazeň počasia sa nekonalo žrebovanie tomboly. Z uvedeného dôvodu sme tombolu vyžrebovali po akcii a vyžrebované lístky s cenami Vám prezentujeme touto formou. Ak ste si našli vyžrebované číslo, môžete si prísť cenu vyzdvihnúť na Obecný úrad v Čerenčanoch v pracovnom čase od 8.00 do 15.00 do 30.9.2018. Ďakujeme

Komunálne voľby 2018

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Dátum: 10. 9. 2018

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Posledná rozlúčka  1

Posledná rozlúčka

Dátum: 30. 8. 2018

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Kušpálom bude vo štvrtok 30.8.2018 o 14:30 v Dome smútku Čerenčany.

Komunálne voľby 2018

Vymenovanie zapisovateľky MVK

Dátum: 28. 8. 2018

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Čerenčany vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Komunálne voľby 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK

Dátum: 28. 8. 2018

Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Čerenčany

Deň obce Čerenčany 1

Deň obce Čerenčany

Dátum: 22. 8. 2018

Vážení občania, pozývame Vás dňa 8.9.2018 na Deň obce Čerenčany, ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch.
Hlavný program:
10:00 Zahájenie športových súťaží
10:30 Začiatok súťaže 3. ročník Čerenčiansky kotlík 2018
14:30 Slávnostné privítanie starostkou obce Čerenčany
- Udelenie ocenení členom DHZ pri príležitosti 85. výročia DHZ Čerenčany
- Vystúpenie miestnych súborov DFS Hájiček a Hájik,
spevácka skupina Čerenčianka, ľudoví rozprávači z Plachtiniec
- Vyhodnotenie súťaží
- Tombola
Sprievodný program:
Nafukovací hrad, maľovanie na tvár, ochutnávka kotlíkových špecialít, občerstvenie,lángoše, večerná zábava a iné.
Prihláste sa do súťaže Čerenčiansky kotlík info. 0907 857 861

Komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Dátum: 17. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov uznesením č.199/26/2018 zo dňa 14.8.2018 určilo, že
Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch
bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.

Komunálne voľby 2018

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Dátum: 17. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch podľa § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 200/26/2018 zo dňa 14. 8.
2018 určilo výkon funkcie starostu obce Čerenčany
pre nové volebné obdobie r. 2018 - 2022 v
rozsahu 0,8.

Komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu obyvateľov

Dátum: 17. 8. 2018

Obec Čerenčany podľa § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č. 18O/2O14 Z.z.o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, že ku dňu vyhlásenia volieb (resp. ku dňu zverejnenia
oznámenia), do orgánov samosprávy v Obci Čerenčany je 554 obyvateľov.

Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Dátum: 20. 7. 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1108/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Zdvíhacie zariadenia pre imobilné osoby 1

Zdvíhacie zariadenia pre imobilné osoby

Dátum: 17. 7. 2018

Občianske združenie INAK OBDARENÍ

Čerpanie dovolenky administratívnej pracovníčky

Čerpanie dovolenky administratívnej pracovníčky

Dátum: 22. 6. 2018

Oznamujeme občanom obce Čerenčany, že v dňoch od 1.8.2018 do 15.8.2018 si bude administratívna pracovníčka OÚ čerpať dovolenku. Svoje záležitosti si môžete vybaviť do 12.00 hod. prípadne v inom čase po dohode so starostkou za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Zuzana Študencová

Určené chovateľom ošípaných - africký mor ošípaných

Určené chovateľom ošípaných - africký mor ošípaných

Dátum: 12. 6. 2018

Africký mor ošípaných

Výluka vlakov

Výluka vlakov

Dátum: 4. 6. 2018

Výluka vlakov medzi Rimavskou Baňou a Rim. Sobotou.

DETOX - zber nebezpečného odpadu

Dátum: 1. 6. 2018

DETOX - zber nebezpečného odpadu dňa 4. 6. 2018 pri Požiarnej zbrojnici v Čerenčanoch

Bojnice

Výlet do Bojníc: ZOO Bojnice a kúpalisko Čajka

Dátum: 29. 5. 2018

Výlet do Bojníc: ZOO Bojnice a kúpalisko Čajka

Dôležité upozornenie ! 1

Dôležité upozornenie !

Dátum: 10. 5. 2018

Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota oznamuje, že od 14. mája 2018 (od pondelka) až do 31. októbra 2018 bude vývoz komunálneho odpadu v našej obci Čerenčany už po 6. hodine rannej!
Z tohto dôvodu Vás preto žiadame, aby ste si svoje nádoby vykladali včas, predídete tak zbytočným problémom a nedorozumeniam.

Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre občanov obce Čerenčany

Dátum: 4. 5. 2018

Informácie pre občanov obce Čerenčany

Vatra oslobodenia 2018

Vatra oslobodenia 2018

Dátum: 2. 5. 2018

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na slávnostné zapálenie Vatry oslobodenia v našej obci Čerenčany.
Dňa 7. mája 2018 v pondelok so začiatkom o 19,00 hod. na futbalovom ihrisku. Sprievodnou akciou bude oslava Dňa matiek, guľáš a občerstvenie sú zabezpečené. Tešíme sa na vašu účasť.

Deň Zeme 2018

Deň Zeme 2018

Dátum: 17. 4. 2018

Obec Čerenčany a Mikroregión Rimava a Rimavica pozýva všetkých dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie a čistota v našej obci Čerenčany na spoločnú akciu DEŇ ZEME dňa 21.4.2018.
- zraz dobrovoľníkov od 8.00 do 8.30 hod. pred Obecným úradom v Čerenčanoch (pracovné náradie a rukavice si prineste so sebou)
- odchod autobusom do Kocihy na guľáš o 11.20 hod. spred Obecného úradu v Čerenčanoch
- dovoz z Kocihy do Čerenčian je zabezpečený autobusom.
Do akcie sa môžete zapojiť aj individuálne - vyčistením verejných priestranstiev: pred a za rodinnými domami, hrádzu pri Rimave, járky a okraje ciest.
Vrecia na nazbieraný odpad si môžete vyzdvihnúť na OÚ.
Plné vrecia je potrebné priniesť do dvora OÚ (sobota/nedeľa). Odvoz odpadu je zabezpečený na pondelok 23.4.2018. Po tomto termíne vrecia nenoste.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Výluka vlakov 1

Výluka vlakov

Dátum: 17. 4. 2018

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa v dňoch 17. a 18. apríla 2018 (utorok a streda) budú osobné vlaky v čase od 8,20 hod do 12,00 hod. nahradené autobusmi.


Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci.
Ďakujeme za pochopenie.

Zmena vývozu komunálneho odpadu cez Veľkonočné sviatky 1

Zmena vývozu komunálneho odpadu cez Veľkonočné sviatky

Dátum: 28. 3. 2018

Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota oznamuje obyvateľom našej obce, že z dôvodu Veľkonočných sviatkov sa zber komunálneho odpadu, ktorý bol naplánovaný na 2. apríla 2018 (pondelok) prekladá na 5. apríla 2018 (štvrtok).

Ďakujeme za pochopenie.

Výrub topoľov R III/2772 Čerenčany spojka

Výrub topoľov R III/2772 Čerenčany spojka

Dátum: 22. 3. 2018

Topole určené k výrubu sa nachádzajú v katastrálnom území Veľké Teriakovce na ceste R III/2772 Čerenčany spojka ako jediná prístupová cesta do obce Čerenčany . Pri búrkach alebo veternom počasí dochádza pravidelne k padaniu konárov na uvedenom úseku cesty. Tento stav môže spôsobiť zranenie účastníkov cestnej premávky a taktiež materiálne škody na ceste. Po mnohých žiadostiach a sťažnostiach obyvateľov našej obce, sme sa rozhodli uvedenú situáciu zvážiť a požiadať o stanovisko Okresný úrad Rimavskú Sobotu - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorí uvedený úsek spravujú.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že do 31.3.2018 sa uskutoční výrub, prípadne orezanie topoľov rastúcich v tesnej blízkosti R III/2772 Čerenčany spojka.
Povolenie vydal Okresný úrad Rimavská Sobota odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií do 31.3.2018.
Výrub vykoná: BB RSC, a.s. resp. ich zmluvný dodávateľ.
Počet stromov na výrub - 9 ks.
Aj touto cestou, Vás chceme požiadať o zvýšenú opatrnosť na uvedenej ceste.

HISTÓRIA OBCE ČERENČANY 1

HISTÓRIA OBCE ČERENČANY

Dátum: 28. 2. 2018

Pomôžte nám odkryť históriu Čerenčian. Hľadáme dobové fotky, videá, obrazy, knihy a články. Snažíme sa čo najviac zachovať históriu aj pre ďalšie generácie.

2 % z dane pre Občianske združenie Čerienka 1

2 % z dane pre Občianske združenie Čerienka

Dátum: 28. 2. 2018

Vašimi 2% pomôžete podporiť kultúrne, športové podujatia konané v obci Čerenčany a Spevácky súbor Čerenčianka.
Aj tohto roku môže každý, kto platí dane, odviesť z nich 2% občianskemu združeniu, nadácii, neziskovej či dokonca náboženskej organizácii. Tieto peniaze slúžia na podporu vzdelávania, kultúry, zdravia či sociálnych služieb. Jedným z prijímateľov 2% je aj Občianske združenie Čerienka, ktoré pôsobí v našej obci Čerenčany.
Ďakujeme

prerušenie distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Čerenčany

Dátum: 27. 2. 2018

Vážení občania, oznamujeme Vám prerušenie distribúcie elektriny v našej obci v dňoch:
6.3.2018 od 07:35 do 17:10 hod.
7.3.2018 od 07:35 do 17:10 hod.
8.3.2018 od 07:30 do 17:30 hod., podľa poľa priloženého zoznamu.

Očkovanie psov a mačiek

Očkovanie psov a mačiek

Dátum: 29. 1. 2018

Obvodný veterinárny lekár MVDr. Július Albíni, mobil: 0907 991 761 oznamuje majiteľom psov a mačiek,
že dňa 3. 2. 2018, t.j. v sobotu bude v obci Čerenčany vykonávať povinné ochranné očkovanie psov a mačiek proti besnote a iné.

Očkovať sa bude v čase od:

10:00 – do 12:00 hodiny pri Obecnom úrade v Čerenčanoch, potom podľa dohody s veterinárom aj doma.

Očkovať sa budú zvieratá staršie ako 3 mesiace.
Cena za jedno očkovanie je 4,00 eur.

Je potrebné so sebou priniesť očkovací preukaz zvieraťa!

Plán zberu TKO a SZ v obci Čerenčany rok 2018 1

Upozornenie - Zmena vývozného dňa TKO zo stredy na pondelok

Dátum: 11. 1. 2018

Upozorňujeme občanov našej obce, že sa mení vývozný deň TKO zo stredy na pondelok. Uvedená zmena je zaznamenaná v Pláne zberu TKO a SZ v obci Čerenčany 2018.

Silvester 2017

Silvester 2017

Dátum: 28. 12. 2017

Vážení občania, pozývame Vás privítať
Nový rok 2018 spoločne na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch dňa 31.12.2017 od 23.30 hod. Tešíme sa na Vás.

Čerpanie dovolenky 1

Čerpanie dovolenky

Dátum: 20. 12. 2017

Oznamujeme občanom obce Čerenčany, že v dňoch
od 22.12.2017 do 5.1.2018 sa na Obecnom úrade neúraduje z dôvodu čerpania dovolenky.
Za pochopenie ďakujeme.
Mgr. Zuzana Študencová

VIANOČNÝ  POZDRAV

VIANOČNÝ POZDRAV

Dátum: 20. 12. 2017

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne. Nie sú dôležité dary, ale v Novom roku 2018 nech sa Vám darí, zdravie nech slúži k spokojnosti a dom, aby ste mali plný hostí. S úctou
Mgr. Zuzana Študencová starostka obce Čerenčany

Čarovné Vianoce v Čerenčanoch 1

Čarovné Vianoce v Čerenčanoch

Dátum: 8. 12. 2017

Srdečne Vás pozývame na Čarovné Vianoce v Čerenčanoch, ktoré sa uskutočnia dňa 16.12.2017 (v sobotu) v sále Kultúrneho domu Čerenčany o 13.00 hod.
Čaká na Vás pásmo vianočných piesní a kolied, gratulácie jubilantom našej obce za rok 2017, vystúpenie detského folklórneho súboru Hájiček a vianočná kapustnica. Oceníme najchutnejší vianočný koláč.

Tradičmé Vianočné trhy v Teplom Vrchu

Tradičmé Vianočné trhy v Teplom Vrchu

Dátum: 29. 11. 2017

Obec Teplý Vrch a OZ DHZ Teplý Vrch Vás srdečne pozývajú na Tradičné Vianočné trhy, ktoré sa konajú 9.12.2017. Otvorenie o 14.00 hod.

Zimný PING-PONG

Zimný PING-PONG

Dátum: 29. 11. 2017

Obec Rimavská Baňa, Vás pozýva na zimný ping-pong v sobotu 9. decembra 2017 o 8.30 hod. do Kultúrneho domu v Rimavskej Bani " O pohár starostky obce". Záujemcovia prihláste sa do 8. decembra 2017 do 12 hodiny na Obecnom úrade v Rimavskej Bani na tel: 047 433 39 92.

Výsledky hlasovania do orgánov  BBSK  v obci Čerenčany

Výsledky hlasovania do orgánov BBSK v obci Čerenčany

Dátum: 8. 11. 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 sa konali v sobotu 4.11.2017. V obci Čerenčany občania volili predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva BBSK.
Štatistika volebnej účasti
- celkový počet voličov 476
- počet zúčastnených voličov 219
- účasť v % 46,01 %

Čerenčianka vo Veľkých Teriakovciach

Čerenčianka vo Veľkých Teriakovciach

Dátum: 8. 10. 2017

Dňa 7.10.2017 naša spevácka skupina Čerenčianka prijala pozvanie do Veľkých Teriakoviec na kultúrne podujatie Mesiac úcty k starším. Svojimi piesňami opäť urobili radosť všetkým prítomným. Podujatie pripravilo OZ Teriakovčan v spolupráci s OÚ Veľké Teriakovce. Ďakujeme za pozvanie. Mgr. Zuzana Študencová - starostka obce

Súťaž vo varení kapustnice X.ročník

Súťaž vo varení kapustnice X.ročník

Dátum: 30. 9. 2017

Aj tento rok sme prišli podporiť a súťažiť vo varení kapustnice v Hnúšti na X. ročník dňa 30.9.2017. Celý deň vládla skvelá atmosféra, ktorú doprevádzal sprievodný program. Varili sme pod názvom družstva STAROSTOVIA. Naše družstvo sa neumiestnilo na prvým priečkach, ale aj napriek tomu sa tešíme na ďalší ročník. Ďakujem kolegom za spoluprácu. Mgr. Zuzana Študencová - starostka obce

Voľby VÚC 2017 - zverejnenie elektronickej adresy

Dátum: 21. 8. 2017

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do VÚC dňa 4.11.2017

Voľby do VÚC 2017

Dátum: 30. 6. 2017

Voľby do VÚC 2017.

Zobrazené 301-353 z 353

Pre občanov

Obecný cintorín

Cintorín

Obecný rozhlas

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kontakt

Adresa

Obec Čerenčany
S. Kollára 33/24
979 01 Čerenčany

Spojenie

Telefón: 047 / 581 18 07
Mobi: 0907 / 857 861

Email: obec@cerencany.sk

IČO:00649988                           DIČ: 2021275795        IBAN:SK25 0200 0000 0000   1722 0392 

Rimavská Sobota a okolie z neba

Rimavská Sobota a okolie z neba

 

TKO a SZ v  obci Čerenčany

Brantner dispečing 0902 980 955 

Brantner, tel:047/563 19 36

Výkup papiera od 9.00 hod. do 10.00 hod. pred OÚ