Obec Čerenčany
ObecČerenčany

Aktuality

Zobrazené 201-300 z 332
Zmena cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy od 2. apríla 2020. 1

Zmena cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy od 2. apríla 2020.

Dátum: 1. 4. 2020

Banskobystrický samosprávny kraj Vás chce informovať o zmenách cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy v režime nazvanom „Sobota Plus“, ktoré vstúpia do platnosti od 2. 4. 2020.

Tieto zmeny zavádzajú spolu s dopravcami v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa ochorením známym ako Covid-19. Rovnako tak reagujú na zásadný pokles počtu cestujúcich. V nadväznosti na mnohé opatrenia prijaté v priestore Slovenska zavádzajú do odvolania režim „Sobota Plus“, v ktorom budú dopravné služby na prímestských autobusových linkách zo strany dopravcu poskytované v núdzovom režime vychádzajúcom zo sobotného rozsahu cestovných poriadkov s

- rozpisy dopravnej obslužnosti budú doplnené o vybrané spoje premávajúce v pracovné dni, ktoré sú dôležité pre dochádzku do zamestnaní a do nemocníc,
- na vybraných linkách budú cestovné poriadky vychádzať z režimu zabezpečujúceho dopravnú obslužnosť v pracovných dňoch, ale s obmedzeným počtom spojov,
- v oblastiach, kde je frekvencia dopravných služieb v prípade nastavenia sobotného režimu nedostatočná, bude zaistený „núdzový režim obsluhy“ v zaistení aspoň troch spojov denne v pracovné dni,
- dočasne budú obmedzené dopravné služby alebo dôjde k skráteniu úsekov niektorých spojov na takých linkách a v takých oblastiach, kde nie je potreba zaisťovať dopravnú obslužnosť za účelom prepravy do zamestnaní alebo nemocníc, ale sa jedná napríklad o turistické destinácie (Srdiečko, Čertovica a pod.),
- vzhľadom k novému opatreniu ÚVZ SR (OLP/2733/2020), na základe ktorého sa nariaďuje každú nedeľu uzatvoriť predajne potravín a ďalšie služby, budú dopravné služby poskytované v nedeľu zaisťovať dopravnú obslužnosť v obmedzenom režime na zaistenie dochádzky zamestnancov do nemocníc a veľkých podnikov (napr. Železiareň Podbrezová).

Zmenené linky sú v prílohe.


Ďakujeme za pochopenie.

Náhradný termín zberu plastov v obci Čerenčany 1

Náhradný termín zberu plastov v obci Čerenčany

Dátum: 26. 3. 2020

Vážení občania,

spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota vám oznamuje, že dňa 28.03.2020 (v sobotu) bude zber plastov v obci Čerenčany.

Ďakujeme za pochopenie.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa

Dátum: 25. 3. 2020

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje matke, ktoré má trvalý pobyt v obci Čerenčany a podá si žiadosť na predpísanom tlačive a to najneskôr do dovŕšenia 6 mesiacov veku dieťaťa. Za oprávnenú osobu sa považuje žena, ktorá dieťa porodila a mala ku dňu narodenia dieťaťa trvalý pobyt v obci Čerenčany. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje v sume 100 eur.
Čo treba urobiť?
1. Na Obecný úrad v Čerenčanoch je potrebné najskôr po uplynutí 28 dní života dieťaťa doručiť vyplnené tlačivo - Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa (ďalej len „žiadosť'), ktoré je zverejnené na webovej stránke obce www.cerencany.sk alebo na obecnom úrade.
2. K písomnej žiadosti je oprávnená osoba povinná priložiť fotokópiu aktuálneho rodného listu dieťaťa.
3. Žiadateľ je oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku v bežnom roku, kedy sa dieťa narodilo, najneskôr do dovŕšenia 6 mesiacov veku dieťaťa.
Príspevok upravujú Zásady poskytovania jednorazového nenávratného finančného príspevku obce Čerenčany pri narodení dieťaťa. Príspevok bude oprávnenej osobe vyplatený v hotovosti alebo priamym prevodom na účet.

Vážení občania 1

Vážení občania

Dátum: 24. 3. 2020

Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota vám oznamuje, že dňa 25.3.2020 sa z technických príčin ruší zber plastov v našej obci Čerenčany. Náhradný termín Vám včas oznámime.

Ďakujeme za pochopenie.

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade v Čerenčanoch 1

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade v Čerenčanoch

Dátum: 24. 3. 2020

Vážení občania, vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia pred ochorením COVID-19 prechádzame s účinnosťou od 16.3.2020 až do odvolania na zmenu stránkových hodín.
Stránky budú vybavované:
Telefonicky: 047/ 58 11 807, 0907 857 861
e-mailom: obec@cerencany.sk
poštová schránka pri OÚ pre doručenie žiadostí a inej korešpondencie
osobne: po telefonickom dohovore
Úradné hodiny:
PONDELOK 8.00 -11.00 hod.

UTOROK nestránkový deň

STREDA 8.00 -11.00 hod.

ŠTVRTOK nestránkový deň

PIATOK 8.00 -11.00 hod.

Za pochopenie ďakujeme

Posledná rozlúčka

Dátum: 20. 3. 2020

Posledná rozlúčka so zosnulou p. Alicou Novekovou bude v piatok 20. marca 2020 o 15,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch.

Služba občanom pri zabezpečení základných nákupov

Služba občanom pri zabezpečení základných nákupov

Dátum: 18. 3. 2020

Vážení občania,

v rámci krízovej situácie ponúka Obec Čerenčany v spolupráci s DHZ Čerenčany službu zabezpečenia základných nákupov predovšetkým seniorom, osamelo žijúcim ľuďom a ľuďom s obmedzenými možnosťami pohybu.

Od pondelku 23.3.2020 si budú môcť v čase od 08.00 do 11.00 h telefonicky
na tel. č. 047/58 11 807 nahlásiť, čo potrebujú nakúpiť: základné potraviny,
hygienické potreby, lieky z e-receptu.

Určená osoba z obce urobí nákup v miestnych potravinách a v
poobedňajších hodinách tovar rozdistribuuje a na základe bločku mu občan
nákup vyplatí.
Donáška liekov z e-receptu je podmienená ich dostupnosťou v lekárňach.
Pre lieky sa pôjde 1 x v týždni.

Chceme uchrániť najrizikovejších, ktorými sú starší občania. Pre nich by nákaza mohla znamenať vážne zdravotné problémy, preto by sme ich chceli vyzvať, aby sa zdržiavali doma a v rámci svojej ochrany využili túto službu Obce Čerenčany a DHZ Čerenčany.

Hlásenie v obecnom rozhlase 17.3.2020 1

Hlásenie v obecnom rozhlase 17.3.2020

Dátum: 17. 3. 2020

Vážení občania,
- na žiadosť pani Anny Ďurčíkovej o zmenu otváracích hodín v Potravinách ANJA Čerenčany, Vám oznamujeme nasledovnú zmenu. Potraviny ANJA budú otvorené od 23.3.2020 nasledovne: pondelok: 6.00 - 12.00, utorok: zatvorené, streda: 6.00 - 12.00, štvrtok: zatvorené, piatok: 6.00 - 14.00, sobota: zatvorené, nedeľa: zatvorené.
- bezpečnostná rada kraja Banská Bystrica nariaďuje obmedzenie pohybu obyvateľov po verejných parkoch a detských ihriskách
- Slovenská pošta žiada obyvateľov obce používať pri kontakte s doručovateľmi pošty vlastné pero a prekrytie úst, ďalej žiada obyvateľov s cestovateľskou anamnézou, aby si dali tento oznam o karanténe na viditeľné miesto na bránu. Obecný úrad žiada týchto obyvateľov v karanténe, aby nám to oznámili na Obecný úrad.
- Obec Čerenčany v spolupráci s DHZ Čerenčany ponúka od 23.3.2020 pomoc pre dôchodcov a ohrozené osoby donášku základných potravín a liekov z e-receptu. Telefonické nahlasovanie nákupu a liekov v čase od 08.00 do 11.00 h. Nákup bude donesený v popoludňajších hodinách v pondelok, stredu a piatok. Lieky podľa dostupnosti v lekárňach.

Zmena otváracích hodín Potraviny ANJA v obci Čerenčany

Dátum: 17. 3. 2020

Vážení občania, na žiadosť Anny Ďurčíkovej o zmenu otváracích hodín Potraviny ANJA v obci Čerenčany, Vám oznamujeme zmenu.
Otváracie hodiny Potravín ANJA sú aktuálne od 23.3.2020 nasledovne:
Pondelok: 6.00 - 12.00
Utorok: zatvorené
Streda: 6.00 - 12.00
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 6.00 - 14.00
Za porozumenie ďakujeme.

Usmernenie z kancelárie Združenia miest  a obcí

Usmernenie z kancelárie Združenia miest a obcí

Dátum: 17. 3. 2020

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD. ústredný riaditeľ Kancelárie
Združenie miest a obcí Slovenska poslali na obce nasledovné usmernenia:

"chcem Vás informovať, že sme požiadali o usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok, čo je mimoriadne aktuálne v týchto dňoch. Informáciu nájdete na tomto linku https://www.zmos.sk/na-vyplacanie-socialnych-davok-bude-dohliadat-aj-policia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ďalej posielam oznámenie pre poskytovateľov ambulantnej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou https://www.zmos.sk/oznamenie-pre-poskytovatelov-ambulantnej-formy-socialnej-sluzby-v-zariadeniach-podmienenych-odkazanostou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informáciu o koronavíruse a spracovaní GDPR nájdete na tomto linku https://www.zmos.sk/koronavirus-a-gdpr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zároveň Vás chcem informovať o kampani, ktorá sa týka osvety vo vzťahu k noseniu rúška. V prílohe Vám posielam obrázky kampane #ruskoniejehanba https://www.zmos.sk/-ruskoniejehanba--oznam/mid/405616/.html#m_405616 a #rukarukumyje https://www.zmos.sk/-rukarukumyje-oznam/mid/405616/.html#m_405616 info od pána primára Milana Kulkovského, ktorá v pozitívnom prístupe motivuje ľudí k tomu, aby nosili rúško. Možno bude aj z Vašej strany dobré využiť obrázky na web stránke, alebo na sociálnych sieťach, nakoľko sa stáva súčasťou informačnej a teda aj preventívnej kampane. Posielame tiež informáciu k prevencii, ktorú by bolo vhodné priblížiť obyvateľom cez web stránky, sociálne siete a využitím obecného rozhlasu. Infrmáciu sme spracovali s lekármi, ktorí sa mimoriadne angažujú v boji s koronavírusom a je tiež v maďarskom jazyku. Nájdete ju na tomto linku https://www.zmos.sk/dajme-vediet-ze-prevencia-ma-vyznam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne prijaté Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od včerajšieho popoludnia nájdete na tomto linku http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:uvz-sr-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-snuinnosou-od-16032020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Tiež si Vás dovolím informovať o tom, že doposiaľ sme neobdržali jasnú informáciu o distribúcii rúšok, dovolím si na Vás apelovať, aby ste v rámci svojich možností propagovali domácu výrobu ochranných rúšok a ich distribúciu k seniorom, osamelým, telesne postihnutým. K ľuďom, ktorí v týchto neľahkých časoch viac ako inokedy potrebujú, aby sme na nich mysleli. Máme informácie o tom, ako niektoré samosprávy začínajú orientovať svoje aktivity na zabezpečenie donášky potravín pre určité skupiny obyvateľov. Ak budete mať informáciu o takýchto samosprávach, prosím dajte mi vedieť, aby sme to dokázali šíriť aj prostredníctvom facebooku ZMOS, nech je to inšpirácia pre ostatné samosprávy."Čistenie  dát v IS Register adries

Čistenie dát v IS Register adries

Dátum: 16. 3. 2020

Vážení občania, v nadväznosti na pripravované zreferenčnenie dát /záväznosť údajov/ v IS Registri adries a ich využitie orgánmi verejnej správy v zmysle zákona o E-governmente ako aj územnú prípravu na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, je nevyhnuté, aby údaje v registri adries korešpondovali so skutočným stavom v obci a aby obce a mestá mali evidenciu bytových a nebytových budov v 100 % stave.
Údaje poznačené červenou farbou sú doplnené Obecným úradom Čerenčany k 16.3.2020.
Žiadame Vás o ich následnú kontrolu. V prípade zistených nejasností, nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Výrub topoľov - dopravné obmedzenie

Výrub topoľov - dopravné obmedzenie

Dátum: 13. 3. 2020

Topole nachádzajúce sa pri ceste III/2772 Čerenčany spojka presahujú svoju životnosť 50 rokov a ich zdravotný stav nie je dobrý, majú poškodené kmene i drevo v jadre stromov, ktoré plní statickú funkciu. Za dlhé roky vyrástli do veľkej výšky a zostarli. Chatrný stav niektorých z nich preverila v týchto dňoch veterná smršť, kedy jeden objemný strom víchrica vyvrátila. Našťastie padol do poľa, nie na cestnú komunikáciu. Jeden topoľ bol ulomený v jeho vrcholci a tento hrubý kmeň dopadol priamo na vozovku, kde v tom čase prechádzalo osobné vozidlo. Z ostatných topoľov popadalo veľa odlomených konárov a občania sa necítia bezpečne. Pre obec Čerenčany boli podnety obyvateľov hlavne po tejto udalosti, signálom pre radikálnejšie riešenie súčasného stavu.
Na základe vydaných povolení Vás žiadame o rešpektovanie dopravného obmedzenia, zvýšenie opatrnosti, pozornosti na uvedenom úseku. Výrub topoľov sa plánuje uskutočniť od 16.3.2020 od 7,30 hod. podľa poveternostných podmienok. Cesta bude uzavretá počas časového intervalu cca 15 minút - počas odstránenia stromu a následne bude opäť prejazdná.
Ďakujeme za vaše pochopenie a trpezlivosť.

Informácie pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom

Informácie pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom

Dátum: 13. 3. 2020

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?
- Pri príjme volaní od občanov s podozrením na výskyt koronavírusu, operátor/operačný dôstojník zabezpečí spracovanie týchto volaní v spolupráci s operátormi Záchrannej zdravotnej služby; operátor krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zabezpečí vyslanie dedikovaného vozidla na odber vzoriek, postupuje podľa svojich interných predpisov a taktiež informuje územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

- Občana, ktorý volá kvôli samotnému koronavírusu a nehlási prípad podozrenia nákazy upozornite, že volá na tiesňovú linku určenú pre stavy tiesne a informujte, že na podávania informácií o koronavíruse slúžia linky Úradu verejného zdravotníctva, linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva a taktiež, že ich všeobecný ošetrujúci lekár ich telefonicky usmerní. Informácie získajú aj na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva. Nech skúsia zavolať na 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075.

- Pri opakujúcich sa informatívnych volaniach slušne upozornite volajúceho, že blokuje tiesňovú linku a volá neoprávnene a že nie ste pracovník call centra ani nemáte na starosti informačnú linku a neviete mu kvalifikovane zodpovedať na jeho otázky a naozaj musí zavolať tam, kde sa tematike vo veci ktorej volá, venujú.

- Občana, ktorý volá a nejde o stav tiesne ani mimoriadnu udalosť a dožaduje sa informácií, ktoré ani nepatria pod gesciu Ministerstva vnútra SR informujte, podľa povahy otázok, napríklad, že:

- K tomu či musí podstúpiť karanténu, keď prejde cez hranice – nech sa obratí na Úrad verejného zdravotníctva, resp. regionálny úrad verejného zdravotníctva cez ich infolinky. Skúste zavolať na 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075.

- K tomu, či je nejako obmedzené zásobovanie, preprava, doprava cez hranice s inými štátmi, k tomu, že niekto musí niečo previesť, či už ako tovar alebo ako dopravca – nech sa obráti na Ministerstvo hospodárstva SR, resp. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, kde mu budú vedieť poskytnúť informácie, keďže tieto otázky nespadajú do pôsobnosti MV SR. Skúste zavolať na 02/4854 1111 alebo 02/5949 4111.

- Pri otázkach k výrobe, činnosti výrobných podnikov - nech sa obratí na Ministerstvo hospodárstva SR. Skúste zavolať na 02/4854 1111.

- Pri otázkach školských výletov, zájazdov, vyučovania, prerušenia činnosti škôl a obdobne - nech sa obratí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Skúste zavolať na 02/59 374 111.

- Pri otázkach kultúrnych akcií a návštev kín, divadiel, filharmónií - nech sa obratí na Ministerstvo kultúry SR. Skúste zavolať na 02/2048 2111 alebo 02/2048 2114.

- Fungovanie taxi služieb, autobusových a železničných dopravcov - nech sa obratí na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Skúste zavolať na 02/5949 4111.


Všetky vyššie uvedené čísla sú infolinky iných ministerstiev, za ktorých dostupnosť neručíte.

Analogicky pri ďalších otázkach podľa ich povahy je potrebné odporúčať ten rezort, ktorý usudzujete, že problematiku, na ktorú sa občan dopytuje, má v gescii.

Režim nestránkových dní na Obecnom úrade

Režim nestránkových dní na Obecnom úrade

Dátum: 12. 3. 2020

Dňa 12.3.2020 od 06:00 hod. bola vyhlásená mimoriadna situácia na území Slovenskej republiky

Obecný úrad Čerenčany prechádza na režim
nestránkových dní.


Stránky budú vybavované:
telefonicky: 047/ 58 11 807, 0907 857 861
e-mailom: obec@cerencany.sk

Osobná návšteva Obecného úradu v Čerenčanoch je možná len v nevyhnutných prípadoch.

Výzva starostu obce pre obyvateľov k zodpovednému prístupu

Výzva starostu obce pre obyvateľov k zodpovednému prístupu

Dátum: 12. 3. 2020

Žiadam obyvateľov obce Čerenčany, aby prehodnotili nutnosť osobnej návštevy na Obecnom úrade, z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu. Využite možnosť vybavenia svojich požiadaviek prostredníctvom telefonickej komunikácie alebo e-mailom. Tiež sú zrušené všetky kultúrne, športové a verejné akcie organizované na území obce Čerenčany až do odvolania štátnych orgánov.
Kontakty Obecného úradu v Čerenčanoch:
Mobilné telefónne číslo: 0907 857 861
Pevná linka: 047/ 58 11 807
E-mail adresa: obec@cerencany.sk
Vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby v záujme ochrany svojho zdravia zvážili nutnosť návštev akýchkoľvek úradov a zdržiavali sa v čo najväčšej miere doma. Zodpovedné správanie nás všetkých je jediná cesta ako predísť šíreniu koronavírusu a preto Vás prosím, aby ste dodržiavali všetky odporúčania štátnych orgánov a samosprávy.

Verejné vyhlášky vydané Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírušom COVID-19 1

Verejné vyhlášky vydané Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírušom COVID-19

Dátum: 11. 3. 2020

V súvislosti s koronavírusom COVID-19 pre ďalšie informácie je zriadený kontakt na RÚVZ Rimavská Sobota telefon : +421918542763 mail : rs.epid@uvzsr.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods.4 pism. e) zákona č.355/2007 Z.Z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia.


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznámenie 1

Oznámenie - predchádzanie šírenia vírusu - platnosť od 10.03.2020

Dátum: 10. 3. 2020

Úrad PSVR v záujme predchádzania šíreniu vírusu COVID-19 a v záujme ochrany zdravia klientov a osôb využívajúcich služby úradu, žiada klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a pracovísk a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.
Email: rs@upsvr.gov.sk Telefonický kontakt: 047/ 24 50 101

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie pri vchode do úradu.

Termín ďalšieho kontaktu bude klientom oznámený telefonicky alebo písomne listom, oznámenie o zaradení do evidencie UoZ bude doručené do elektronickej schránky slovensko.sk v prípade, že ju nemá klient aktivovanú, písomne poštou.

Toto nariadenie platí od 10.03.2020 až do odvolania.

Rimavská Sobota a okolie z neba

Rimavská Sobota a okolie z neba

Dátum: 9. 3. 2020

Obec Čerenčany pripravuje prezentáciu v knihe Rimavská Sobota a okolie z neba. Do prezentácie sa snažíme podať prierez zo života v obci. Prečítajte si text, ktorý po úprave bude tvoriť náš text v knihe:

Zdravím si moje rodné Čerenčany,
Historicky známy a povestný Gemer.
Rimavskou dolinou hore k Tisovcu,
V duchu sa dívam na sever.

(zo zbierky veršov Ladislava Bárdiho Moje svety – Láska k domovine)

Prvá písomná zmienka o obci je v Diplome, ktorý v roku 1334 vydal Karol I. spolu s kaločským arcibiskupom, bratom Ladislava I. pod názvom Cherenchen.
V najstarších dokumentoch sa písalo meno obce „Cseren“ (Čereň), čo prezrádza jeho slovanký pôvod. Najstaršie pomenovanie miestnych obyvateľov bolo „piscationi“ – rybári. Názov Čerenčany sa používa od roku 1920.
V obci pôsobili viaceré významné osobnosti:
- Matej Bahil náboženský spisovateľ, kronikár prenasledovania protestantov v Uhorsku (1731-1734)
- Juraj Bahil básnik, povestný tlačiarenský korektor bibličtiny v Levoči (1734 – 1739)
- Samuel Kollár evanjelický kňaz, najagilnejší člen Učenej spoločnosti Malohontskej. Zaslúžil sa o postavenie školy, fary i obecného kostola (1803-1831)
- Ján Kanka učiteľ a miestny kronikár (1943-1961)

V obci sa narodil Miloš Krno 1869-1917, organizátor a obhajca dolnozemských Slovákov.

Historické stavby v obci:
- Evanjelický kostol a.v. postavený v barokovo- klasicistickom štýle v rokoch 1806-1808
- Klasicistická kúria rodu Zmeškálovcov z roku 1860 – kaštieľ, využívaný Reedukačným centrom Čerenčany
- dobový empírový liatinový pilón, štvorsten – hrob s náhrobkom Samuela Kollára

Čerenčany ležia 4 km severne od okresného mesta Rimavská Sobota v južnej časti Slovenského rudohoria na ľavom brehu rieky Rimava. Chotár sa rozprestiera na ploche 506 hektárov v nadmorskej výške 214 m n. m. s počtom obyvateľov 550.
Pre svoju výhodnú geografickú polohu má obec stály nárast obyvateľstva s aktívnou výstavbou rodinných domov s kompletnou infraštruktúrou. V obci je zabezpečené autobusové aj vlakové dopravné spojenie a tiež sa plánuje vybudovanie cyklotrasy Rimavská zelená cesta.
Obec nezabúda na pomoc a spoluprácu, tiež na šport a kultúru pre našich obyvateľov s aktívne pôsobiacimi organizáciami v obci: DHZ Čerenčany, ZO SZCH Čerenčany, OZ Čerienka, spevácka skupina Čerenčianka a podnikateľské subjekty.
Čerenčany tak dokazujú, že aj v malej obci sa môžu diať veľké veci. Vitajte v Čerenčanoch.
Pozvánka na výročnú členskú schôdzu DHZ 1

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu DHZ

Dátum: 6. 3. 2020

Vážení občania,
DHZ Čerenčany Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dnes 6.3.2020 o 18,00 hod. v knižnici Obecného úradu.

Tešíme na Vašu účasť.

Vypadok elektrickej energie

Dátum: 4. 3. 2020

Je nahlasena porucha dodavky elektrickej energie v obciach Kociha, V.Teriakovce,Kľačany, Čerenčany. Na poruche sa pracuje.

Posledná rozlúčka 1

Posledná rozlúčka

Dátum: 2. 3. 2020

Posledná rozlúčka so zosnulým Petrom Cabanom bude v utorok 3.3.2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Čerenčanoch.

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Čerenčany

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Čerenčany

Dátum: 2. 3. 2020

VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR, konaných dňa 29. februára 2020
v obci Čerenčany

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 468
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 310
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 Zákona č. 180/2014 Z.z. 299
Počet voličov, ktorí zaslali návrtnú obálku z cudziny 11
Počet platných odovzdaných hlasov 307
Volebná účasť 66,23%

Úroveň triedenia KO v obci Čerenčany

Úroveň triedenia KO v obci Čerenčany

Dátum: 28. 2. 2020

Obec je povinná podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni triedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

Na tomto mieste zverejňujeme uvedené informácie:

Divadelné predstavenie Ťapákovci 1

Divadelné predstavenie Ťapákovci

Dátum: 19. 2. 2020

Obec Čerenčany Vás pozýva na divadelné predstavenie Ťapákovci konané dňa 26.2.2020 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch. Vystúpi Divadelný súbor Katalpa z Hnúšte.
26.2.2020 sa končí obdobie fašiangov a pri tejto príležitosti sme vybrali tento termín na popolcovú stredu. Tešíme sa na Vašu účasť.
Vstupné je dobrovoľné

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 30. 1. 2020

Vážení občania, oznamujeme Vám prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenskej distribučnej a.s. v našej obci dňa:

12.2.2020 v čase od 07:30 do 16:30 hod., podľa priloženého zoznamu.

Oznam pre daňovníkov!

Oznam pre daňovníkov!

Dátum: 12. 1. 2020

Obec Čerenčany, ako správca dane z nehnuteľnosti na svojom území upozorňuje fyzické aj právnické osoby, aby podali do konca januára 2020 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ak nastala akákoľvek zmena v porovnaní s uplynulým obdobím na Obecnom úrade v Čerenčanoch.
V roku 2020 sa sadzba dane z nehnuteľnosti bude vyrubovať podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o dani z nehnuteľností na území obce.
Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie len tí občania, ktorí kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, alebo tí, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, alebo skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.
Kalendár podujatí na rok 2020 1

Kalendár podujatí na rok 2020

Dátum: 11. 1. 2020

Mas Malohont opäť po roku prináša výber podujatí v regióne Malohont a jeho okolí, ktorý pre vás zostavili v spolupráci s obcami, mikroregiónmi, kultúrnymi inštitúciami, občianskymi združeniami a aktívnymi občanmi.

Informačný kalendár 2020 1

Informačný kalendár 2020

Dátum: 11. 1. 2020

Informačný kalendár obce Čerenčany na rok 2020, si na začiatku nového týždňa nájdete vo Vašich schránkach. Informačný kalendár Vám môže pomôcť lepšie sa orientovať vo vývoze TKO a SZ v našej obci. Pôvodný rozpis, na ktorý ste zvyknutý je k dispozícii na OÚ alebo stránke obce.

Vývoz TKO 2020

Vývoz TKO 2020

Dátum: 7. 1. 2020

Vážení občania, zverejňujeme Vám plán zberu TKO a separovaných zložiek v obci Čerenčany na rok 2020.

Rozpis služieb Božích CZ ECAV Hrachovo na rok 2020 v obci Čerenčany 1

Rozpis služieb Božích CZ ECAV Hrachovo na rok 2020 v obci Čerenčany

Dátum: 2. 1. 2020

Rozpis služieb Božích v CZ ECAV Hrachovo na rok 2020 v obci Čerenčany.
Služby Božie v obci začínajú o 11:00 hod.

19.1. 2020 2. po zjavení
16.2. 2020 Nedeľa po Deviatniku
15.3. 2020 3. pôstna + VP
12.4. 2020 1.sl. Veľkonočná
19.4. 2020 1. po Veľkej noci
17.5. 2020 5. po Veľkej noci
31.5. 2020 1.sl. svätodušná
28.6. 2020 3. po Sv. Trojici
19.7. 2020 6. po Sv. Trojici
16.8. 2020 10. po Sv. Trojici + VP
20.9. 2020 15. po Sv. Trojici PPch
18.10.2020 19. po Sv. Trojici
15.11.2020 23. po Sv. Trojici
20.12.2020 4. adventná + VP
25.12.2020 1. slávnosť vianočná
31.12.2020 Závierka občianskeho roka 16:00 hod.

Zmena termínu vývozu TKO

Zmena termínu vývozu TKO

Dátum: 2. 1. 2020

Vážení občania, firma Brantner Gemer s.r.o. Vám oznamuje zmenu termínu vývozu TKO. Zber TKO sa prekladá zo 6.1.2020 na 7.1.2020. Za pochopenie ďakujeme.

Vianočný pozdrav 1

Vianočný pozdrav

Dátum: 19. 12. 2019

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia a úspechov v novom roku Vám praje Obecný úrad. 

Mgr. Zuzana Študencová, starostka obce

Oznam o čerpaní dovolenky 1

Oznam o čerpaní dovolenky

Dátum: 18. 12. 2019

Oznamujeme občanom obce Čerenčany, že v dňoch od 23.12.2019 do 3.1.2020 sa na Obecnom úrade v Čerenčanoch neúraduje z dôvodu čerpania dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme.

Posledná rozlúčka

Dátum: 16. 12. 2019

Posledná rozlúčka so zosnulou p. Jolanou Hulinovou bude dňa 18.12.2019 v stredu o 13,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch.

Poteš srdce darčekom

Poteš srdce darčekom

Dátum: 27. 11. 2019

Vážení občania, zapojme sa aj my do zbierky.

Mikuláš 2019

Mikuláš 2019

Dátum: 27. 11. 2019

Vážení občania, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 6.12.2019 v piatok o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch.
Prosíme o nahlásenie balíčkov.

Oznam 1

Oznam

Dátum: 11. 11. 2019

Vážení občania,
v dňoch 14.-15. novembra 2019 bude oddelenie dokladov Rimavská Sobota OPP OR PZ v Rimavskej Sobote, na ul. Stavbárov č. 2 z technických príčin zatvorené (z dôvodu sťahovania sa nebudú prijímať ani vydávať občianske preukazy, cestovné doklady a vodičské preukazy).
Od 18. novembra 2019 sa bude jednotné pracovisko oddelenia dokladov Rimavská Sobota (úseky príjmu a výdaja OP, CP, VP a osvedčení o evidencii motorového vozidla časť 1.) nachádzať na prízemí Klientskeho centra KAMO Rimavská Sobota na ul. Hostinského č. 4 v Rimavskej Sobote.
Stránkové hodiny od 18. novembra 2019 ostávajú nezmenené.

Informácia o výluke vlakov 1

Informácia o výluke vlakov

Dátum: 4. 11. 2019

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa
od 5. novembra 2019 od 8:00 hod.
nepretržite
do 9. decembra 2019 do 18:00 hod.
budú osobné vlaky nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci.

Oznam o čipovaní a očkovaní psov 1

Oznam o čipovaní a očkovaní psov

Dátum: 31. 10. 2019

Obecný úrad v Čerenčanoch oznamuje, že dňa 9. novembra 2019 t.j. v sobotu príde do našej obce MVDr. Július Albíni čipovať a očkovať psov proti besnote.
Čipovanie psov - 10 €, vakcína proti besnote - 5 € a kombinovaná vakcína - 12 €.
Je potrebné so sebou priniesť aj očkovací preukaz.
Očkovať sa bude pred budovou obecného úradu v čase
od 10:00 hod. - 12:00 hod.

Výstava zvierat

XXIII. Oblastná a XXXIV. Miestna výstava drobných zvierat – Čerenčany

Dátum: 10. 10. 2019

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Čerenčanoch Vás srdečne pozýva na XXIII. Oblastnú a XXXIV. Miestnu výstavu drobných zvierat.

Výstava sa usporiada na výstavisku ZO SZCH Čerenčany vo dvore za Obecným úradom na ul. S. Kollára 34.

Výstava je pre verejnosť otvorená:
v sobotu 12. októbra 2019 od 08.00 do 18.00 hod.
a v nedeľu 13. októbra 2019 od 08.00 do 13.30 hod.

Vstupné: 1 € (nad 15 rokov).

Tešíme sa na Vašu účasť.


Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Dátum: 24. 9. 2019

Obec Čerenčany pri príležitosti mesiaca úcty k starším organizuje autobusový zájazd na koncert speváčky Marcely Laiferovej, ktorý sa uskutoční dňa 3.10.2019 o 17.00 hodine v sále kultúrneho domu v Rimavskej Sobote.
Prepravu a vstupné pre dôchodcov zabezpečí obec. Zraz účastníkov bude 3.10.2019 o 15.30 hod. na autobusovej zastávke v obci Čerenčany.
Z organizačných dôvodov Vás žiadame o nahlásenie Vašej účasti na podujatí do 30.9.2019 na Obecnom úrade osobne alebo telefonicky.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Vážení občania, 1

Vážení občania,

Dátum: 5. 9. 2019

podľa dostupných informácii Vám oznamujeme, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí v meste Rimavská Sobota bude v našej obci Čerenčany dočasne znížení tlak vody až do ukončenia opravy na potrubí.

Ďakujeme za pochopenie.

Oznam 1

Oznam

Dátum: 27. 8. 2019

Vážení občania,
od 2.9.2019 - do odvolania bude oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií ODI OR PZ v RS presťahované z budovy OR PZ v RS (ul. Hostinského č. 2 v RS) do budovy OO PZ RS (ul. Stavbárov č. 2 v RS), z dôvodu rekonštrukcie budovy OR PZ v RS.
Miesto a čas obhliadok motorových vozidiel ostáva nezmenené na ul. Hostinského č. 2 v RS (parkovisko pred obchodným domom Billa).

Ďakujeme za pochopenie.

Dotácia z Fondu na podporu umenia 1

Dotácia z Fondu na podporu umenia

Dátum: 6. 8. 2019

Obec Čerenčany požiadala o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2019. Projekt: Spevácka skupina Čerenčianka bol podporený vo výške 2 000,00 €. Z dotácie budú realizované krojované časti: sukne, blúzky, vesty, zástery, čepce, obuv, nohavice, košeľa, klobúk, kabátik a propagačný materiál.

Deň obce Čerenčany  1

Deň obce Čerenčany

Dátum: 5. 8. 2019

Vážení občania, dňa 7.9.2019 sa bude na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch konať Deň obce. Sprievodným programom bude 4. ročník Čerenčianskeho kotlíka. Do súťaže sa môžete prihlásiť priamo na OÚ, e-mailom, telefonicky.
Viac informácií priebežne. Tešíme sa na Vašu účasť.

Posledná rozlúčka 1

Posledná rozlúčka

Dátum: 22. 7. 2019

Posledná rozlúčka so zosnulou Evou Laššákovou bude v utorok 23.7.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch.

Cesta rozprávkovým lesom

17. ročník Cesty rozprávkovým lesom

Dátum: 27. 6. 2019

Mikroregión Rimava a Rimavica a OZ Ozveny pozývajú všetkých malých aj veľkých na 17. ročník Cesty rozprávkovým lesom "Z rozprávky do rozprávky", ktorý sa bude konať dňa 30.6.2019 pri rybníku vo Vyšnom Skálniku. Brány budú otvorené v čase od 9,00 hod. do 12,30 hod.
Čaká na Vás rozprávkový les plný čarovných bytostí z rozprávok, plnenie rôznych úloh na rozprávkových stanovištiach, jazda na koňoch, skákacie atrakcie a občerstvenie. V cieli čakajú všetky deti sladké odmeny.
O 13,00 hod. je pripravené rozprávkové predstavenie: "Ako sa Jurko kráľom stal."

Vstupné je dobrovoľné. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie prekladá.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka na Krajskú súťaž DHZ a hasičského dorastu v meste Revúca 2

Pozvánka na Krajskú súťaž DHZ a hasičského dorastu v meste Revúca

Dátum: 20. 6. 2019

Obec Čerenčany Vás pozýva na Krajskú súťaž DHZ a hasičského dorastu, ktorá sa uskutoční dňa 22. júna 2019 (v sobotu) v meste Revúca.
Odvoz aj dovoz účastníkov súťaže je zabezpečený autobusom, kde je voľných približne 10 miest. Kto má záujem zúčastniť sa požiarnej súťaže v Revúcej, nech sa prihlási na Obecnom úrade v Čerenčanoch do 21. júna 2019 do 12,00 hod. Odchod autobusu je v sobotu 22. júna 2019 o 5,30 hod. spred Požiarnej zbrojnice v obci.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Európske zisťovanie o zdraví

Dátum: 18. 6. 2019

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS). Cieľom zisťovania je prostredníctvom štatistických údajov získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva ovplyvňujú. Do zisťovania bolo zaradených 430 obcí, medzi nimi aj naša obec Čerenčany.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.

Informácia o výluke vlakov 1

Informácia o výluke vlakov

Dátum: 18. 6. 2019


Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 19. a 20. júna 2019 (streda a štvrtok) v čase od 8:20 hod. do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi. Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci.

Informácia k zberu plastov

Informácia k zberu plastov

Dátum: 4. 6. 2019

Vážení občania, spoločnosť Brantner Gemer s.r.o, Rimavská Sobota Vám dňa 27.5.2019 nedodala žlté vrecia v požadovanom množstve. Žlté vrecia dnes doručili na Obecný úrad, kde si ich v čase úradných hodín môžete vyzdvihnúť. Prípadne ak svoju požiadavku napíšete alebo telefonicky nahlásite, aktivační pracovníci Vám ich postupne dodajú. Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. prisľúbila, že vrecia opäť budú dodávané pri zbere ako bolo v minulosti. Veríme, že sa to už nebude opakovať.
Za pochopenie ďakujeme.

Deň detí 1

Deň detí

Dátum: 4. 6. 2019

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí obec Čerenčany na deň 7.6.2019 pripravila v Kultúrnom dome Čerenčany o 18.00 hod. kultúrne popoludie s Cirkusom Variette Karlson, kde ste všetci vítaní. Tešíme sa na Vašu účasť.

Zber nebezpečného odpadu v obci Čerenčany

Dátum: 31. 5. 2019

Firma DETOX s.r.o. Rimavská Sobota uskutoční dňa 3.6.2019 (v pondelok) zber nebezpečného odpadu v obci Čerenčany. Nebezpečný odpad môžu obyvatelia obce bezplatne priniesť v pondelok do 10,00 hod. ku Požiarnej zbrojnici v obci Čerenčany.

Bližšie informácie sú v prílohe.

Oznam

Dátum: 27. 5. 2019

Pri zbere plastových vriec spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o, Rimavská Sobota dňa 27.5.2019 opätovne došlo k situácii, za ktorú Obecný úrad v Čerenčanoch nemôže.
O riešení uvedenej situácie - dodania prázdnych vriec do domácností - Vás budeme včas informovať.

Za pochopenie ďakujeme.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Dátum: 27. 5. 2019

Obec Čerenčany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a následne Obchodného zákonníka v súlade s uznesením OcZ č. 32/6/2019 zo dňa 04.04.2019 a vyzýva na podanie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku obce - pozemku parc. č. C KN č. 24 vedený ako záhrada o výmere cca 238 m2, vedená na LV 233 v kat. území Čerenčany.

Bližšie informácie v prílohe.

Pozvánka na organový koncert v Hrachove

Dátum: 16. 5. 2019

Vážení občania,
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Hrachovo Vás pozýva do evanjelického kostola v Hrachove, dňa 24. mája 2019 so začiatkom o 17,00 hod. na organový koncert v sprievode lesného rohu. Účinkovať budú manželia Martin a Kristína Michaelis z Nemecka.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vatra 2019 a Deň matiek

Vatra 2019 a Deň matiek

Dátum: 6. 5. 2019

Vážení obyvatelia, obec Čerenčany Vás pozýva na oslavy 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny spojené s oslavou Dňa matiek. Akcia sa uskutoční dňa 7.5.2019 utorok o 19.00 hod. na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Informácia o výluke vlakov 1

Informácia o výluke vlakov

Dátum: 23. 4. 2019

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 24.4.2019 (streda) v čase od 8:20 hod. do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci.

Deň zeme 2019 1

Deň zeme 2019

Dátum: 10. 4. 2019

Obec Čerenčany pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie v obci na dobrovoľnícku akciu pri príležitosti DŇA ZEME, ktorá sa uskutoční dňa 13. apríla 2019 v sobotu.
Zraz je o 8,30 hod. pred Obecným úradom v Čerenčanoch.
Obujte si vhodnú obuv a v prípade, že máte, aj reflexnú vestu.
Každý účastník akcie je pozvaný na guľáš do obce Kociha!!!

Tešíme sa Vašu účasť.

Ospravedlnenie

Dátum: 25. 3. 2019

Spoločnosť Brantner Gemer Rimavská Sobota sa touto cestou ospravedlňuje pri zbere plastov za nedodanie prázdnych vriec do domácností za plné vrecia, nakoľko im neboli dodané vrecia na sklad. Prázdne vrecia budú dodané na Obecný úrad koncom tohto týždňa a k dispozícii budú pre občanov od 1. apríla 2019. Kto sa nevie osobne dostaviť na Obecný úrad pre prázdne vrecia, nech stav nahlási e-mailom, aktivační pracovníci vám ich doručia do domácností. Pri ďalšom zbere plastov bude firma dávať vrecia tak ako doteraz.

Informácia o výluke vlakov 1

Informácia o výluke vlakov

Dátum: 22. 3. 2019

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch od 25.3.2019 do 29.3.2019 (pondelok až piatok) v čase od 8:20 hod. do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci.

Výzva na predkladanie návrhov na členov komisíí OZ 1

Výzva na predkladanie návrhov na členov komisíí OZ

Dátum: 18. 3. 2019

Vážení občania, žiadame Vás o predloženie návrhov na členov komisií obecného zastupiteľstva v obci Čerenčany.
Ďakujeme, že sa zaujímate.

Výsledky hlasovania volieb prezidenta SR 2019 - 1 kolo 1

Výsledky hlasovania volieb prezidenta SR 2019 - 1 kolo

Dátum: 18. 3. 2019

Vážení občania, zverejňujeme Vám výsledky hlasovania volieb prezidenta SR 2019 konané dňa 16.3.2019 v našej obci.
Ďakujeme za Vašu účasť vo voľbách.

Spevácka skupina Čerenčianka 1

Spevácka skupina Čerenčianka

Dátum: 12. 3. 2019

Spevácka skupina Čerenčianka z Čerenčian ponúka repertoár piesní z celého Slovenska, vhodný na rôzne podujatia pre obce aj rodinné akcie:
- Fašiangové posedenie, Morena, Vatra oslobodenia, Deň matiek, Dni obce, Úcta k starším, Jubilanti, Vianočné posedenie a iné. Cena vystúpenia je od 50€.
Kontaktná osoba: Anastázia Výbošteková,
mobil: 0905 379 251, e-mail:obec@cerencany.skMimoriadny termín na výkup papiera

Mimoriadny termín na výkup papiera

Dátum: 4. 3. 2019

Vážení občania, zabezpečili sme Vám mimoriadny termín na zber papiera, ktorý sa uskutoční dňa 9.3.2019 t.j v sobotu od 9.oo hod. do 10.00 hod. pred OÚ Čerenčany.
Výkup v ohlásenom termíne sa neuskutočnil z dôvodu personálnej zmeny vodiča firmy Brantner.
Za pochopenie ďakujeme.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu 1

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu

Dátum: 26. 2. 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čerenčany za kalendárny rok 2018 je: 34,31 %.

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t (platná od 1.3.2019 do 28.2.2020) je: 8,- EUR (doteraz: 5,04 EUR).

Výročná schôdza DHZ Čerenčany 1

Výročná schôdza DHZ Čerenčany

Dátum: 14. 2. 2019

Dobrovoľný hasičský zbor v Čerenčanoch, Vás pozýva na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2.3.2019 o 17:00 hod. v Knižnici OÚ.
S pozdravom DHZ Čerenčany

Posledná rozlúčka 1

Posledná rozlúčka

Dátum: 14. 2. 2019

Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Pavlom Kyzekom bude v piatok 15.2.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch.

Kanalizačná šachty ulica M. Krna 1

Kanalizačná šachty ulica M. Krna

Dátum: 30. 1. 2019

Dôležité upozornenie!!!
Vážení občania rodinných domov č. 194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,205,206,207,208,209,210 ul. M. Krna

Dňa 28.8.2018 Vám bolo doručené dôležité upozornenie na nevhadzovanie zvlhčených obrúskov do kanalizácie, ktoré spôsobujú vážne poruchy čerpadiel.
Žiaľ, niektoré domácnosti uvedené upozornenie nerešpektujú, na čo dopláca zvýšenými výdavkami celá obec - na opravu a kúpu vyhoreného čerpadla.
Obec nemôže určiť vinníka, ale môže pristúpiť k sankčným opatreniam.
Jednoduchý vzorec: pri 16-tich domácnostiach napojených na túto šachtu a pri cene nového čerpadla 800,00 € je to: 800,00 € : 16 rodinných domov = 50,00 €/rodinný dom.
Uvedená sankcia Vám môže byť fakturovaná v najbližšom fakturačnom období.
Prosím o poučenie a upozornenie všetkých členov domácností.

Ďakujeme za pochopenie a vedomie, že za uvedený stav môžu len obyvatelia vašej ulice M. Krna.

Posledná rozlúčka 1

Posledná rozlúčka

Dátum: 29. 1. 2019

Posledná rozlúčka so zosnulým p. Jozefom Laššákom bude dňa 31.1.2019 (vo štvrtok) o 14,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 29. 1. 2019

Vážený občania, oznamujeme Vám, že dňoch od 19-21.2.2019 v čase od 7:00 do 19:00 hod bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny podľa harmonogramov uvedených v prílohe.
V prípade ďalších informácií sa môžete obrátiť na Stredoslovenskú distribučnú, a.s. Žilina 0800 159 000.
Ďakujeme Vám za pochopenie.

Podanie daňového priznania na deň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2019 1

Podanie daňového priznania na daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2019

Dátum: 16. 1. 2019

Obecný úrad Čerenčany touto cestou V Y Z Ý V A
na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2019, aby ste si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2019 na Obecnom úrade v Čerenčanoch.

Štatút obce

Štatút obce

Dátum: 14. 1. 2019

Štatút obce Čerenčany bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Čerenčany dňa 19. 12. 2018 uznesením č. 8/2/2018.

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce čerenčany

Dátum: 11. 1. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením č. 9/2/2018 zo dňa 19.12.2018 v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór Obce Čerenčany.
Pracovný úväzok:0,05.

Spoločné privítanie Nového roku 2019 1

Spoločné privítanie Nového roku 2019

Dátum: 29. 12. 2018

Nový rok 2019

Dôležitý oznam

Zmena úradných hodín

Dátum: 20. 12. 2018

Vážení občania, informujeme Vás o zmene úradných hodín na Obecnom úrade v Čerenčanoch.
Ide o zmenu úradných hodín:
v stredu zo 17.00 hod. na 16.00 hodinu.
Za pochopenie ďakujeme

Vianočný príhovor 1

Vianočný príhovor starostky

Dátum: 20. 12. 2018

Vianočný príhovor

Dôležitý oznam

Čerpanie dovolenky

Dátum: 19. 12. 2018

Oznamujeme obyvateľom obce Čerenčany, že v dňoch od 22.12.2018 do 6.1.2019 sa na Obecnom úrade neúraduje z dôvodu čerpania dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Zuzana Študencová

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum: 14. 12. 2018

Starostka obce v súlade s ustanovením § 13 ods. 2, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 19.12.2018 to je v stredu na Obecnom úrade v Čerenčanoch so začiatkom o 17,30 hod.

Mgr. Zuzana Študencová
starostka obce

Zmena dňa vývozu TKO

Zmena dňa vývozu TKO

Dátum: 12. 12. 2018

Spoločnosť Brantner Gemer Rimavská Sobota informuje občanov našej obce Čerenčany, že pôvodne naplánovaný zber TKO (komunálneho odpadu) na deň 24.12.2018 sa prekladá na 22.12.2018 na sobotu.

Ďakujem za pochopenie.

Čarovné Vianoce

Čarovné Vianoce v Čerenčanoch

Dátum: 5. 12. 2018

Obec Čerenčany Vás pozýva na stretnutie s jubilantami v roku 2018, ktoré sa uskutoční 12.12.2018 v stredu o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch.
- vystúpenie speváckej skupiny Čerenčianka
- vystúpenie folklórneho súboru Hájik
- vianočná kapustnica
ocenenie najchutnejšieho vianočného koláča
Všetci ste srdečne vítaní.

Žiadosť o súčinnosť pri plnení veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov - chovateľov

Dátum: 4. 12. 2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rimavskej Sobote požiadala Obec Čerenčany o súčinnosť pri zabezpečení informovanosti obyvateľov - chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich s chovom týchto zvierat.
Viac informácii je v prílohe.

.

Mikuláš 2018

Dátum: 30. 11. 2018

Milé deti, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať dňa 7.12.2018 - piatok o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch.

Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce Čerenčany

Dátum: 12. 11. 2018

Vážení spoluobčania, ďakujeme všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb 2018.
Volebná účasť 59,03 % zo 476 zapísaných voličov.

Posledná rozlúčka

Dátum: 7. 11. 2018

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Lajzom bude dňa 9.11.2018 o 14,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch.

.

Informácia o výluke vlakov

Dátum: 4. 11. 2018

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 6. novembra 2018 v čase od 7:00 do 14:20 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávka autobusu v obci.

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 29. 10. 2018

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Čerpanie dovolenky 1

Čerpanie dovolenky

Dátum: 29. 10. 2018

Obecný úrad v Čerenčanoch oznamuje, že v dňoch 31.10.2018 a 2.11.2018 bude na Obecnom úrade v Čerenčanoch čerpanie dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme.

Oprava železničného priecestia v obci Čerenčany 1

Výluka vlakov

Dátum: 18. 10. 2018

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa

dňa 22. októbra 2018 (v pondelok)

budú osobné vlaky v čase od 7,00 hod do 14,20 hod. nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávka autobusu v obci.

Brigáda

Brigáda na železničnej stanici sa preklada

Dátum: 15. 10. 2018

Novy termin brigady bude vcas oznameny.

cintorín

Kosenie cintorína

Dátum: 11. 10. 2018

Oznamujeme občanom, že v dňoch 10. a 11. októbra 2018, bolo realizované kosenie a údržba obecného cintorína. Preto žiadame občanov, ktorí to považujú za potrebné, aby si hroby dočistili pred neúmyselným znečistením. Ďakujeme za porozumenie.

DETOX - zber nebezpečného odpadu

Dátum: 10. 10. 2018

DETOX - zber nebezpečného odpadu dňa 15.10.2018 pri Požiarnej zbrojnici v Čerenčanoch

85. výročie Dobrovoľného hasičského zboru v obci Čerenčany

Dátum: 12. 9. 2018

územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Rimavská Sobota udelila Pozdravné listy: obci Čerenčany, Pavlovi Kučerákovi, Tomášovi Sojkovi, Michalovi Gálovi, Vladimírovi Petríkovi, Radke Kučerákovej, Zuzane Szentésiovej,Martine Ďurčíkovej. Ďalej udelila medaily za zásluhy: Jaroslave Molnárovej a Jane Kučerákovej.
Obec Čerenčany pri tejto príležitosti vyhotovila pamätné plakety pre ocenených hasičov a pozvaných hostí z Územnej organizácie DPO SR RS. Všetkým dobrovoľným hašičom z našej obce vyslovujeme veľké poďakovanie za ich služby.

Hlavná cena Modrá 79 A

Žrebovanie tomboly

Dátum: 11. 9. 2018

Vážení návštevníci Dňa obce Čerenčany 8.9.2018. Pre nepriazeň počasia sa nekonalo žrebovanie tomboly. Z uvedeného dôvodu sme tombolu vyžrebovali po akcii a vyžrebované lístky s cenami Vám prezentujeme touto formou. Ak ste si našli vyžrebované číslo, môžete si prísť cenu vyzdvihnúť na Obecný úrad v Čerenčanoch v pracovnom čase od 8.00 do 15.00 do 30.9.2018. Ďakujeme

Komunálne voľby 2018

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Dátum: 10. 9. 2018

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Posledná rozlúčka  1

Posledná rozlúčka

Dátum: 30. 8. 2018

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Kušpálom bude vo štvrtok 30.8.2018 o 14:30 v Dome smútku Čerenčany.

Komunálne voľby 2018

Vymenovanie zapisovateľky MVK

Dátum: 28. 8. 2018

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Čerenčany vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Komunálne voľby 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK

Dátum: 28. 8. 2018

Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Čerenčany

Deň obce Čerenčany 1

Deň obce Čerenčany

Dátum: 22. 8. 2018

Vážení občania, pozývame Vás dňa 8.9.2018 na Deň obce Čerenčany, ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch.
Hlavný program:
10:00 Zahájenie športových súťaží
10:30 Začiatok súťaže 3. ročník Čerenčiansky kotlík 2018
14:30 Slávnostné privítanie starostkou obce Čerenčany
- Udelenie ocenení členom DHZ pri príležitosti 85. výročia DHZ Čerenčany
- Vystúpenie miestnych súborov DFS Hájiček a Hájik,
spevácka skupina Čerenčianka, ľudoví rozprávači z Plachtiniec
- Vyhodnotenie súťaží
- Tombola
Sprievodný program:
Nafukovací hrad, maľovanie na tvár, ochutnávka kotlíkových špecialít, občerstvenie,lángoše, večerná zábava a iné.
Prihláste sa do súťaže Čerenčiansky kotlík info. 0907 857 861

Komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Dátum: 17. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov uznesením č.199/26/2018 zo dňa 14.8.2018 určilo, že
Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch
bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.

Zobrazené 201-300 z 332

Pre občanov

Obecný cintorín

Cintorín

Obecný rozhlas

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kontakt

Adresa

Obec Čerenčany
S. Kollára 33/24
979 01 Čerenčany

Spojenie

Telefón: 047 / 581 18 07
Mobi: 0907 / 857 861

Email: obec@cerencany.sk

IČO:00649988                           DIČ: 2021275795        IBAN:SK25 0200 0000 0000   1722 0392 

Rimavská Sobota a okolie z neba

Rimavská Sobota a okolie z neba

 

TKO a SZ v  obci Čerenčany

Brantner dispečing 0902 980 955 

Brantner, tel:047/563 19 36

Výkup papiera od 9.00 hod. do 10.00 hod. pred OÚ